Η αξιολόγηση για την εύρεση προσωπικού αποτελεί μία ιδιαίτερη διαδικασία από την οποία ένας εργοδότης θα καταλήξει στον ιδανικό υποψήφιο που θα καλύψει μια θέση εργασίας.  Ως επί το πλείστον η αξιολόγηση προσωπικού περισσότεροι βασίζεται σε δομημένες συνεντεύξεις οι οποίες ανά περίπτωση και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας είναι δυνατόν να συνδυαστούν με τεστ προσωπικότητας ή δεξιοτήτων.  Σε αρκετές περιπτώσεις οι εργοδότες στην προσπάθεια τους να έχουν όσο τον δυνατόν περισσότερες επιλογές στελέχωσης, αλλά και για να απαλλαγούν από αυτή την χρονοβόρα διαδικασία, αναθέτουν την αξιολόγηση προσωπικού σε εταιρίες Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως η Randstad.  Οι σύμβουλοι hr της Randstad κατανοώντας τις ανάγκες για την κάθε θέση εργασίας και διαθέτοντας τα κατάλληλη μεθοδολογία και εργαλεία αξιολόγησης μπορούν να εξασφαλίσουν το καλύτερο αποτέλεσμα σε αυτή την απαιτητική διαδικασία.  Ενημερωθείτε στο Randstad Hellas για τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που προσφέρει η Randstad.