Οι εργοδότες που θα αναζητήσουν προσωπικό θα ξεκινήσουν την διαδικασία για την αξιολόγηση μέσα από τα βιογραφικά σημειώματα που θα λάβουν από τους διαθέσιμους υποψηφίους για εργασία.

 

Καθώς η πρώτη επαφή γίνεται από το βιογραφικό θα πρέπει πάντα να προκύπτει μια θετική εντύπωση ώστε να υπάρχει συνέχεια στην διαδικασία η οποία θα οδηγήσει σε μια συνέντευξη εργασίας.

 

Για τον λόγο αυτό κάποιες λεπτομέρειες κατά την σύνταξη του βιογραφικού μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.

 

Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο θα δημιουργηθεί το αρχείο του βιογραφικού. Το συγκριμένο αρχείο δεν είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει μόνο το όνομα του υποψηφίου και τις λέξεις «βιογραφικό» ή «cv». Μπορείτε να επιλέξετε να ονομάσετε το αρχείο του βιογραφικού σας σύμφωνα με την επαγγελματική σας ειδίκευση χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά (πχ Senior Accountant_βιογραφικό.doc)

 

Χρήσιμο επίσης κρίνεται το αρχείο που θα αποστείλετε να έχει δημιουργηθεί σε κάποιο εφαρμογή η οποία θα επιτρέψει στον οποιοδήποτε να διαβάσει το βιογραφικό σας. Λάβετε υπόψη  ότι ακόμα και σήμερα κάποιοι χρήστες δεν έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν αρχεία docx.

 

Τέλος, η μορφοποίηση που θα επιλεχθεί θα πρέπει να είναι κατάλληλη ώστε να το στέλεχος που θα αξιολογήσει το βιογραφικό, να μπορεί να εντοπίσει με ευκολία την εργασιακή εμπειρία και τα προσόντα σας τα οποία θα ταιριάζουν με τις απαιτήσεις για την θέση εργασίας για την οποία θα γίνει η αίτηση.