Η εύρεση προσωπικού από τους εργοδότες ξεκινάει συνήθως από την αξιολόγηση που θα κάνει το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού για να βρει τα διαθέσιμα και κατάλληλα στελέχη για τις θέσεις εργασίας τις οποίες προσφέρει.

Όταν όμως ξεκινήσει  η αξιολόγηση προσωπικού θα πρέπει οι υποψήφιοι που βρίσκονται στην αναζήτηση εργασίας να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν είτε πρόκειται να κάνουν αίτηση σε μια συγκεκριμένη θέση εργασίας καταχωρώντας ηλεκτρονικά το βιογραφικό,  είτε στην περίπτωση που προκύψει κάποια συνέντευξη εργασίας.

Σε κάθε περίπτωση η κατάλληλη προετοιμασία μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε μια τέτοια διαδικασία της οποίας το τελικό αποτέλεσμα οδηγεί στην προσφορά εργασίας και μπορεί να κριθεί στις λεπτομέρειες.