Κάθε υποψήφιος που μπαίνει στην αγορά εργασίας συναντά μεγάλο ανταγωνισμό.     Έρευνες σημειώνουν ότι μέσα στους έξι πρώτους μήνες αναζήτησης προκύπτει πιθανότητα εύρεσης εργασίας. Παρόλα αυτά η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.     Ο υποψήφιος θα πρέπει να ασχοληθεί επαγγελματικά με την αναζήτηση εργασίας και είναι πολύ πιθανό να οδηγηθεί στην αναμονή για μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι να βρεθεί η θέση που τον ενδιαφέρει πραγματικά.     Σε καμία περίπτωση ο υποψήφιος δεν πρέπει να απογοητεύεται και να υιοθετεί συμπεριφορά απογοήτευσης. Η καλή φυσική και ψυχική κατάσταση βοηθούν να διατηρήσει κανείς την ισορροπία του και το ηθικό του σε υψηλό επίπεδο. Άλλωστε και οι ίδιοι οι εργοδότες αναζητούν να προσλάβουν άτομα αισιόδοξα και δραστήρια.