Στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας, οι αγγελίες είναι ο πιο συνήθης τρόπος ψαξίματος. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να γνωρίζουμε πως υπάρχει τρόπος να πάρουμε κάποιες πληροφορίες για την αξιοπιστία της προσφερόμενης θέσης εργασίας πέρα από αυτές που εμφανίζονται στην αγγελία. Δώστε προσοχή στις λεπτομέρειες.

  1. Η εμφάνιση της αγγελίας είναι επαγγελματική; Περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την προσφερόμενη θέση;
  2. Ποια εταιρία-οργανισμός ζητά άτομα; Είναι γνωστή; Έχει σελίδα στο internet; Αν κάποια εταιρία παροχής υπηρεσιών HR (όπως η Randstad) κάνει την πρόσληψη, πιθανόν να μην αναφέρεται η εταιρία-πελάτης, αλλά υπάρχει βεβαιότητα ως προς την αξιοπιστία της αγγελίας.
  3. Τα στοιχεία για επικοινωνία είναι επαρκή ή παρέχεται, π.χ., μόνο αριθμός fax;
  4. Ποιος είναι ο τρόπος αποστολής του βιογραφικού; Χρησιμοποιούνται οι νέες τεχνολογίες;
  5. Πόσο καιρό εμφανίζεται η ίδια αγγελία; Σε ποια μέσα (sites στο internet, εφημερίδες);

Οι αγγελίες εργασίας της Randstad δημοσιεύονται εδώ και μπορείτε να κάνετε αίτηση ηλεκτρονικά.