Παρατηρείται συχνά ότι αρκετοί υποψήφιοι για εργασία αποτυγχάνουν να ξεπεράσουν τα πρώτα στάδια της αξιολόγησης γιατί δεν δείχνουν την απαραίτητη προσοχή στις λεπτομέρειες που αναγράφονται στις αγγελίες για εργασία στις οποίες ανταποκρίνονται. Τι πρέπει όμως να προσέξετε στις αγγελίες για να μην βρεθείτε εκτός της διαδικασίας αξιολόγησης και εύρεσης προσωπικού;

Μια από τις βασικότερες λεπτομέρειες έχει να κάνει με τις απαραίτητα προσόντα και τις απαιτήσεις για μια συγκριμένη θέση εργασίας συμφωνά με τα οποία ένας εργοδότης επιθυμεί να βρει τον ιδανικό εργαζόμενο. Σημαντικές είναι επίσης και οι δεξιότητες-ικανότητες που επίσης καταγράφονται.

Στα παραπάνω θα πρέπει επίσης να προστεθεί η γλώσσα που έχει επιλεχθεί για την αγγελία, ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να γίνει η αίτηση και η ημερομηνία υποβολής, το όνομα του υπευθύνου για την συγκεκριμένη θέση εργασίας αλλά και στοιχεία  όπως ο τόπος εργασίας η το ωράριο.

Εφόσον αυτά τα στοιχεία διαβαστούν σωστά τότε θα είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε αν πρόκειται για μια θέση εργασίας για την οποία πληρούμε τις προϋποθέσεις, καθώς επίσης και για ένα ν εργοδότη για τον οποίο θέλουμε να εργαστούμε.