Αν έπρεπε να βρείτε αγγελίες για δουλεία στη Ελλάδα εσείς από πού θα ξεκινάγατε την αναζήτηση σας; Σίγουρα η απάντηση δεν είναι εύκολη γιατί οι εργοδότες επιλέγουν διάφορα μέσα για να δημοσιεύουν τις αγγελίες για διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Επίσης σε κάποιες περιπτώσεις οι εργοδότες επιλέγουν να μη ανακοινώνουν τις ανάγκες τους σε προσωπικό, αλλά να χρησιμοποιούν εναλλακτικούς τρόπους για την εύρεση προσωπικού, όπως μέσω της συνεργασίας με εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες ανθρωπίνου δυναμικού.

Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι για εργασία θα πρέπει να βασίζονται σε ένα πλάνο και να προσπαθούν να συνδυάσουν όλες τις διαθέσιμες επιλογές. Σε αυτές θα πρέπει να προστεθεί η επαγγελματική δικτύωση, αλλά και η συνεργασία με συμβούλους hr οι οποίοι έχουν ως σκοπό της δραστηριότητας τους την εύρεση και επιλογή προσωπικού για εταιρίες από διαφορετικούς κλάδους.