Στις αγγελίες εργασίας που υπάρχουν στα διάφορα μέσα κάποιοι εργοδότες επιλέγουν να μην   δημοσιεύουν τα στοιχεία τους, κάτι το οποίο για όσους αναζητούν εργασία αποτελεί άλλο ένα εμπόδιο.

 

 

Η επιλογή αυτή για τους εργοδότες που θα αναζητήσουν ανθρώπινο δυναμικό για τις θέσεις εργασίας που προσφέρουν μπορεί να γίνεται για πολλούς λόγους. Ωστόσο όσοι θα σκεφτούν να κάνουν αίτηση και να στείλουν το βιογραφικό τους θα πρέπει να δώσουν την απαραίτητη προσοχή στις λεπτομέρειες που έχουν καταχωρηθεί στην αγγελία.

 

 

Εκεί κανείς μπορεί να εντοπίσει χρήσιμα στοιχεία σχετικά με την δραστηριότητα, τον κλάδο, τις αρμοδιότητες και πιθανόν την περιοχή στην οποία βρίσκεται ο συγκεκριμένος εργοδότης. Εάν από αυτές τις πληροφορίες γίνει τελικά αίτηση για μια τέτοια θέση εργασίας, τότε κρίνεται σκόπιμο να γίνει καταχώρηση ή εκτύπωση της αγγελίας, κάτι το οποίο θα αποτελέσει σημαντική βοήθεια εφόσον προκύψει κάποια  συνέντευξη επιλογής.