Παρακάτω θα βρείτε τα κυριότερα σημεία από το δελτίο τύπου με τα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου 2023:

  • 1ο τρίμηνο 2023: Οργανική αύξηση:  -4.2%
  • 1ο τρίμηνο 2023: EBITA ύψους 266 εκατ. ευρώ
  • 1ο τρίμηνο 2023: Το περιθώριο ΕΒΙΤΑ διαμορφώθηκε στο 4.1%
  • μικτό κέρδος -2% σε σχεση με την προηγούμενη χρονιά - Μόνιμη στελέχωση -8% & Υπηρεσίες μισθοδοσίας -2% σε ετήσια βάση, αθροιστικά περίπου 19% του μικτού κέρδους
  • το περιθώριο μικτού κέρδους ανήλθε στο 21,0%, παρουσιάζοντας αύξηση +50 bp (μονάδων βάσης) σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας το μείγμα των παρεχόμενων υπηρεσιών και της τιμολογιακής πολιτικής
  • σταθερό περιθώριο EBITA, εστιασμένο στη διαχείριση εξόδων
  • συνέχιση της αύξησης του κύκλου εργασιών στην Ασία-Ειρηνικό και Λατινική Αμερική, μικτές τάσεις επικρατούν στην Ευρώπη, μείωση στη Βόρεια Αμερική 
  • υγιής δείκτες ισολογισμού, όπως DSO 53,0 & ROIC 19,7%
  • οι ενδείξεις στις αρχές Απριλίου, σε γενικές γραμμές υποδηλώνουν τη συνέχιση των τάσεων του 1ου τριμήνου 2023.

Ο Sander van 't Noordende, Διευθύνων Σύμβουλος της Randstad, αναφέρει : "Είμαι ικανοποιημένος με τις επιδόσεις που σημειώσαμε το πρώτο τρίμηνο εν μέσω των συνεχόμενων οικονομικών προκλήσεων σε όλες τις χώρες. Προσαρμοστήκαμε καλά σε αυτό το επιχειρησιακό περιβάλλον και πετύχαμε ανάπτυξη σε ορισμένες αγορές. Η βελτίωση του περιθωρίου μικτού κέρδους αντανακλά τη συνεχή εστίαση στην τιμολογιακή πολιτική και το μείγμα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, ενώ το περιθώριο EBITA αποδεικνύει τη σταθερή στρατηγική διαχείρισης των εξόδων σε όλες τις δραστηριότητές μας.

 

Συνεχίζουμε να επωφελούμαστε από την ισχυρή μας θέση στην αγορά εργασίας. Διαθέτουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας και δεσμευόμαστε να σχεδιάσουμε την καλύτερη στρατηγική διαχείρισης και παροχής ταλέντων στην αγορά, έχοντας μια εξαιρετική ομάδα για να το πετύχουμε αυτό. Ο υγιής ισολογισμός, μάς επιτρέπει να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες ανάπτυξης που έχουμε στη διάθεσή μας, ενώ παραμένουμε πειθαρχημένοι και ικανοί να προσαρμόζουμε τις δραστηριότητές μας ανάλογα με τις ανάγκες.

 

Οι τάσεις που παρατηρήσαμε το πρώτο τρίμηνο συνεχίστηκαν στις αρχές Απριλίου και ενώ παραμένουμε επιφυλακτικοί, η στενότητα στην αγορά εργασίας παραμένει ως κυρίαρχη τάση  σε όλες τις χώρες. Οι εξειδικευμένες  ομάδες μας, η μακροχρόνια εμπειρία μας στην παροχή υπηρεσιών σε συνδυασμό με τη στρατηγική μας να είμαστε ο συνεργάτης επιλογής για τα ταλέντα και τους πελάτες μας, μάς δίνουν αυτοπεποίθηση να κοιτάμε μπροστά". 


Για περαιτέρω πληροφορίες

Bisera Grubesic - Director Investor Relations
bisera.grubesic@randstad.com or +31 6 2088 2592

Akshay Lachmandas - Investor Relations Officer
akshay.lachmandas@randstad.com or +31 6 2692 8529

Randstad press office
press@randstad.com  or +31 6 1322 5136