Οι προκλήσεις των επιχειρήσεων στη διαδικασία στελέχωσης, οι πιο δημοφιλείς παροχές προς τους εργαζομένους, τα πλάνα προσλήψεων και ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στην ελληνική αγορά εργασίας.

Ο τομέας της τεχνολογίας διατηρεί τη θέση του ως ο πλέον κρίσιμος στην ελληνική αγορά εργασίας, με κύριο χαρακτηριστικό του, τον ανταγωνισμό στη διατήρηση και προσέλκυση ταλέντων. Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η ενσωμάτωσή της στη λειτουργία των επιχειρήσεων είναι ευθέως ανάλογη με τη ζήτηση για εξειδικευμένα ταλέντα, η οποία συνεχίζει να καταγράφει αυξητικές τάσεις. Από την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι την ψηφιακή ασφάλεια και τις αναδυόμενες τεχνολογίες, οι εταιρείες τεχνολογίας βρίσκονται σήμερα, στην πρώτη γραμμή της διαμόρφωσης της αγοράς εργασίας. Σε αυτό το δυναμικό περιβάλλον, η προσαρμογή στις οικονομικές προκλήσεις και η αντιμετώπιση των σύνθετων ζητημάτων της σύγχρονης εποχής είναι καίρια ζητήματα που επηρεάζουν την πορεία του κλάδου.

Η έρευνα Technology HR Trends της Randstad διεξήχθη από τον Οκτώβριο 2023 έως τον Μάρτιο 2024 και αναλύει τα δεδομένα 157 στελεχών επιχειρήσεων από διάφορες ελληνικές πόλεις, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο τεχνολογίας και έχουν σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων για το ανθρώπινο δυναμικό. Η Randstad, στο πλαίσιο της ετήσιας έρευνας HR Trends, η οποία αποτελεί το σημείο αναφοράς για την καταγραφή και την ανάλυση της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα, έχει ενσωματώσει ως ξεχωριστό αντικείμενο μελέτης, τον κλάδο της τεχνολογίας, με σκοπό να παρέχει χρήσιμα στοιχεία και συμπεράσματα για έναν από τους πλέον δυναμικούς κλάδους της αγοράς. Η παρούσα έρευνα είναι μοναδική στην ελληνική αγορά.

Το webinar με τίτλο «HR Trends 2024: κλάδος τεχνολογίας», που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Ιουλίου στις 11.00π.μ. με τον Θάνο Λουμπρούκο, Business Specialty Manager, Technology Specialty, και την Αργυρώ Παρουλίδου, Talent Delivery Manager, Technology Specialty, της Randstad Ελλάδος, θα εστιάσει στον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες τεχνολογίας προσαρμόζονται στις υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και πώς σχεδιάζουν να τις ξεπεράσουν το επόμενο έτος, καθώς και τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης. 

Δηλώστε συμμετοχή στο webinar «HR Trends: κλάδος τεχνολογίας για το 2024».

tech hr trend 2024
tech hr trend 2024

προκλήσεις στη διαδικασία στελέχωσης 

Στον τομέα της τεχνολογίας, οι μη ρεαλιστικές μισθολογικές προσδοκίες των εργαζομένων (70%), η περιορισμένη ή μηδενική εργασιακή εμπειρία στον τομέα εξειδίκευσης (53%) και ο απαιτούμενος χρόνος εργασιακής εμπειρίας συνθέτουν τα τρία πιο σημαντικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις για την προσέλκυση ταλέντων στην ελληνική αγορά εργασίας. 

Όπως αποτυπώνεται στην έρευνα Technology HR Trends της Randstad, το 80% των επιχειρήσεων θεωρεί την προσέλκυση ταλέντων ως την πιο σημαντική πρόκληση κατά τη στελέχωσή τους, ενώ το 70% δυσκολεύεται να διατηρήσει τα πιο αποδοτικά στελέχη και να αναπτύξει ταλαντούχους ηγέτες. Παράλληλα, η έλλειψη ταλέντων (53%) και η διαχείριση των προσδοκιών αναφορικά με τα πακέτα αποδοχών και παροχών (52%), αποτελούν σημαντικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού. 

Τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία που επιλέγουν οι εταιρείες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην επιχειρησιακή τους λειτουργία, η βελτίωση των οικονομικών αποδοχών αποτελεί κεντρικό στοιχείο στη στρατηγική τους, ενώ η δυνατότητα υβριδικού ή απομακρυσμένου μοντέλου εργασίας και η παροχή περισσότερων επιλογών για ευέλικτη εργασία συνιστούν αναγκαίες πρωτοβουλίες για την προσέλκυση και διατήρηση ταλαντούχων εργαζομένων.

τα πλάνα προσλήψεων για το 2024

Ο κλάδος της τεχνολογίας καταγράφει την υψηλότερη ζήτηση εργαζομένων στην αγορά εργασίας. To 72% των επιχειρήσεων σχεδιάζει να αυξήσει τον αριθμό των εργαζομένων του μέχρι το τέλος του 2024, με το 21% να μην σχεδιάζει κάποια αλλαγή στον αριθμό των εργαζομένων του και μόλις το 3% των εταιρειών να αναμένει μείωση του αριθμού του ανθρώπινου δυναμικού του. Η ανάγκη για επέκταση και ανάπτυξη της επιχείρησης (88%) προωθεί την αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (63%) αντικατοπτρίζει την γενικότερη αισιοδοξία για την πορεία της αγοράς και την ανάπτυξη του τομέα της τεχνολογίας. 

η ελκυστικότητα των επιχειρήσεων 

Το πακέτο οικονομικών αποδοχών και παροχών, το ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, το υβριδικό μοντέλο εργασίας ή η εξ αποστάσεως εργασία και η δυνατότητα ευκαιριών για την εξέλιξη της καριέρας αποτελούν τους κεντρικούς παράγοντες που προσδιορίζουν την ελκυστικότητα μιας επιχείρησης. Στον κλάδο της τεχνολογίας, οι επιχειρήσεις επιδιώκουν ενεργά να προσελκύσουν και να διατηρήσουν κορυφαία ταλέντα, προσφέροντας προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης (89%), τη δυνατότητα εργασίας από το σπίτι (87%), καθώς και ευέλικτα προγράμματα εργασίας (64%), ενώ, αναφορικά με τις οικονομικές παροχές, επιλέγουν την ιατροφαρμακευτική ασφάλιση (80%), τα επισιτιστικά κουπόνια (71%) και το κινητό τηλέφωνο (70%).

οι μισθοί στον κλάδο της τεχνολογίας 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις εκφράζουν τη σαφή πρόθεσή τους να προσφέρουν πιο ελκυστικές οικονομικές αποδοχές στους εργαζόμενούς τους, με το 86% αυτών να σχεδιάζει αύξηση των μισθολογικών επιπέδων (σε σύγκριση με το 72% του συνόλου των επιχειρήσεων σε όλους τους κλάδους), με το 32% των εταιρειών να προτίθεται να προσφέρει αυξήσεις κατά 10%. 

οι λόγοι αποχώρησης των εργαζομένων

Η κινητικότητα των εργαζομένων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στον κλάδο της τεχνολογίας, με το 66% των εργαζομένων να αποφασίζει να αλλάξει θέση εργασίας για να λάβει καλύτερες αποδοχές ή πιο ευνοϊκές συνθήκες εργασίας από άλλον εργοδότη. Παράλληλα, το 52% των εργαζομένων, εκφράζει την επιθυμία για περισσότερες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε άλλη εταιρεία, ενώ το 22% υπογραμμίζει ότι η απουσία ταύτισης με την κουλτούρα της εταιρείας ήταν κύριος λόγος αποχώρησης, αναδεικνύοντας, έτσι, τη σημασία των συνθηκών εργασίας και των ευκαιριών ανάπτυξης ως κρίσιμους παράγοντες για την ελκυστικότητα μιας επιχείρησης.

Το ποσοστό εναλλαγής προσωπικού το 2023 παρέμεινε σε φυσιολογικά επίπεδα, με το 74% να αναφέρει ποσοστό αλλαγής κάτω του 16%, ενώ για το 2024 προβλέπεται ότι οι τάσεις αποχώρησης θα παραμείνουν σε αντίστοιχα επίπεδα. 

ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στον κλάδο της τεχνολογίας  

Όπως αποτυπώνεται στα αποτελέσματα της έρευνας της Randstad, το 40% των εταιρειών υποστηρίζει ήδη τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και σχεδιάζει να την επεκτείνει στο μέλλον. Αντίστοιχα, το 29% είναι «ανοιχτό» στην αξιοποίησή της αλλά μόνο σε συγκεκριμένους τομείς, όπως το IT/τεχνολογία, το μάρκετινγκ - διαφήμιση και η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, το 29% δεν έχει σχηματίσει ολοκληρωμένη εικόνα για τη χρήση της, ενώ μόλις το 1% δεν προβλέπει τη χρήση της στο μέλλον. Για την επιρροή της τεχνητής νοημοσύνης στον αριθμό των θέσεων εργασίας, το 26% των επιχειρήσεων εκτιμά ότι οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας θα αυξηθούν, το 24% προβλέπει ότι θα μειωθούν και το 50% πιστεύει ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή. 

Η έρευνα HR Trends 2024 για τον κλάδο της τεχνολογίας επιβεβαιώνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα κρίσιμο εργαλείο για τις σύγχρονες επιχειρήσεις, προσφέροντας σημαντικά οφέλη σε πολλούς τομείς της οργανωτικής δραστηριότητας, με την ταχύτερη επεξεργασία δεδομένων και τις πιο ακριβείς προβλέψεις να υποστηρίζονται από το 78% και το 75% των εταιρειών αντίστοιχα. Η αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας κατά 75%, ενώ η βελτίωση της ποιότητας εργασίας και των αποτελεσμάτων αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό όφελος, σύμφωνα με το 51% των εταιρειών, ενισχύοντας την αποδοτικότητα και την ικανοποίηση των πελατών. 

Από την άλλη πλευρά, η είσοδος της τεχνητής νοημοσύνης στο εργασιακό περιβάλλον επιφέρει και σημαντικές προκλήσεις. Η ανάγκη για εκπαίδευση και προσαρμογή των εργαζομένων στη νέα τεχνολογία είναι κρίσιμη (57%), ενώ η διασφάλιση της προστασίας δεδομένων αποτελεί προτεραιότητα (52%) για τις επιχειρήσεις. Αντίστοιχα, η διαχείριση του υψηλού κόστους υλοποίησης και λειτουργίας (34%) και η ανησυχία για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας (27%) αποτελούν προκλήσεις που οι επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπίσουν προσεκτικά για να αξιοποιήσουν πλήρως τα πλεονεκτήματα της τεχνητής νοημοσύνης. 

Δείτε αναλυτικά τα ευρήματα της έρευνας.