• Έσοδα ύψους 4,702 εκ. €· οργανική ανάπτυξη 5%· αύξηση μεικτού κέρδους κατά 3,8%
  • Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 6% στην Ευρώπη, 3% στη Βόρεια Αμερική και 5% στον υπόλοιπο κόσμο
  • Το περιθώριο μεικτού κέρδους παραμένει σταθερό σε ετήσια βάση στο 18,4%· τα έσοδα από τις υπηρεσίες μόνιμης στελέχωσης αυξήθηκαν κατά 6,6% και αποτελούν το 11,5% του μικτού κέρδους (σε σύγκριση με το 11,3% τον προηγούμενο χρόνο)
  • Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤΑ) κυμαίνονται στα 168,9 εκ. € (οργανική αύξηση 10%)· το περιθώριο ΕΒΙΤΑ αυξήθηκε κατά 10 bp στο 3,6%· για το 4ο τρίμηνο του 2015 το οριακό ποσοστό μόχλευσης αυξήθηκε κατά 51%
  • Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 35% και αγγίζουν τα 123 εκ. €· η απόδοση των επενδυμένων κεφαλαίων (ROIC) αυξήθηκε κατά 19,5% ( σε σύγκριση με το 14,9% της προηγούμενης χρονιάς)
  • Βελτίωση του δείκτη ημερήσιων απαιτήσεων (DSO), ο οποίος ανήλθε σε 50.8 ημέρες (από 51.5 το 1ο τρίμηνο του 2015)· ο δείκτης μόχλευσης ανήλθε στο 0.3 ενώ πέρυσι κυμάνθηκε στο 0.5.
  • Η απόκτηση της εταιρείας Proffice ολοκληρώθηκε στις 4 Φεβρουαρίου του 2016
  • Το περιθώριο ΕΒΙΤΑ για το 4ο τρίμηνο του 2015 άγγιξε το 4,5% (αύξηση 30 bp σε ετήσια βάση)
  • Το βραβείο Randstad Award διεξήχθη σε 25 χώρες, με συμμετοχή 5.000 εταιρειών

"Παρά την παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα, πετύχαμε ξανά μέση μονοψήφια ανάπτυξη και ποσοστό μόχλευσης άνω του 50%. Ο ρυθμός ανάπτυξης και η εξαιρετική απόδοση στη Γαλλία, τόσο στην προσωρινή όσο και στη μόνιμη στελέχωση και η αυξανόμενη ανάπτυξη στη Γερμανία είναι σημάδια βελτίωσης της κατάστασης στην Ευρώπη", λέει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Randstad Jacques van den Broek. "Η δραστηριότητά μας όσον αφορά τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές οδήγησε στην ενοποίηση των στοιχείων της εταιρείας Proffice στις Σκανδιναβικές χώρες και η εταιρεία RiseSmart επέδειξε θετική ανάπτυξη στις υπηρεσίες επαγγελματικής επανατοποθέτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποδεικνύοντας την αξία των νέων και ρηξικέλευθων επιχειρηματικών μοντέλων που πηγάζουν από την τεχνολογία".