Η συνέντευξη εργασίας είναι η διαδικασία από την οποία θα προκύψει η κάλυψη σε μία θέση εργασίας. Σύμφωνα με τους ειδικούς σε θέματα εργασίας και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, μία σημαντική παράλειψη στην διαδικασία κάλυψης μιας θέσης εργασίας είναι το να μην δημιουργήσουμε το απαραίτητο ενδιαφέρον και να προωθήσουμε με τον καλύτερο τρόπο την θέση εργασίας στους υποψήφιους για εργασία.

Αυτό συνοπτικά το ονομάζουμε marketing για τις θέσεις εργασίας. Η σημασία του marketing κατά την αξιολόγηση προσωπικού θεωρείτε το ίδιο σημαντική με το σωστό screening των βιογραφικών που λαμβάνουμε. Αν δεν δοθεί η κατάλληλη προσοχή κινδυνεύουμε να έχουμε μικρά ποσοστά αποδοχής στις θέσεις εργασίας που προσφέρουμε αλλά και χαμηλή ποιότητα στα συνεντεύξεις εργασίας που θα πραγματοποιήσουμε.

Στην διαδικασία εύρεσης προσωπικού ένας εργοδότης δεν θα πρέπει να ξεχνάει ότι ένας υποψήφιος για εργασία θέλει να δει σε ένα μελλοντικό εργοδότη τις προοπτικές και το περιβάλλον που θα συναντήσει. Αυτό μπορεί να εκφραστεί σωστά μέσα από το marketing και την προώθηση των στοιχείων εκείνων μιας θέση εργασίας και ενός εργοδότη, με τα οποία θα προσελκύσουν τους καλύτερους για την συγκεκριμένη εργασία. Βέβαια, μια τέτοια διαδικασία δεν μπορεί να γίνει μόνο από το τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού. Αποτελέσματα μπορεί να προκύψουν αν υπάρχει μια συνολική και οργανωμένη προσπάθεια από μια εταιρία

Με τον όρο marketing δεν αναφερόμαστε μόνο σε προώθηση δεδομένων όπως μπορεί να είναι ένα εταιρικό party η μία εκδήλωση. Στόχος της προσπάθειας μας μέσα από το marketing θα πρέπει να είναι το να ελαχιστοποιήσουμε τις πιθανότητες ένας εργαζόμενος να σκεφτεί ότι θα έχει ρίσκο το να αποδεχθεί την θέση εργασίας που θα το προσφέρουμε.

Στο τέλος της ημέρας δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι αξιολόγηση δεν γίνεται μόνο από τον εργοδότη , αλλά και από τους υποψήφιους για εργασία.

Για αυτό σαν εργοδότες θα πρέπει να είμαστε σε θέση μέσα από το Marketing της συνέντευξης εργασίας να δώσουμε απαντήσεις σε ερωτήματα όπως:

• Ποιο είναι το αντικείμενο εργασίας και για πιο λόγο έχει ενδιαφέρον για κάποιον

• Ποιες είναι οι προοπτικές εξέλιξης

• Για ποιόν λόγο κάποιος να εργαστεί για την εταιρία μας

Οποιαδήποτε εταιρία συνήθως είναι σε θέση να δώσεις απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις. Με μια όμως πιο οργανωμένη διαδικασία marketing και employer branding, πιθανόν να προσελκύσουμε ακόμα καλύτερους υποψηφίους.