Η εξάπλωση του Διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει επηρεάσει σημαντικά τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας , καθώς οι υποψήφιοι δεν περιορίζονται στο να αναζητούν εργασία στα παραδοσιακά μέσα αλλά ανταποκρίνονται σε νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες ανακοινώνονται στο Διαδίκτυο. Συνεπώς, η εξάπλωση του Διαδικτύου δεν έχει επηρεάσει μόνο τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας αλλά και τη διαδικασία προσέλκυσης και εύρεσης προσωπικού καθώς έχει αυξήσει τον ανταγωνισμό για τη στελέχωση των πιο αξιόλογων εργαζομένων.

Η εξάπλωση του Διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει αλλάξει τρόπο με τον οποίο οι εργοδότες δημοσιοποιούν κενές θέσεις εργασίας σε αγγελίες. Οι εργοδότες θα πρέπει να δώσουν προσοχή στο τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται την εικόνα και την κουλτούρα της εταιρίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί η φήμη της εταιρίας σε επίπεδο προσέλκυσης των ικανότερων υποψηφίων, αποτελεί ένα από ατ σημαντικά κριτήριο για την επιλογή τους ως εργοδότη.

Τέλος, το Διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα στις εταιρίες, αναπτύσσοντας σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να γίνουν πιο ανταγωνιστικές.

Βρείτε όλες τις νέες θέσεις εργασίας στο Facebook