Στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, η αποτελεσματική οργανωσιακή επικοινωνία, τόσο η εσωτερική όσο και η εξωτερική, έχει έντονο αντίκτυπο στην επιτυχία ενός οργανισμού. Οι λόγοι για την σπουδαιότητα της οργανωσιακής επικοινωνίας είναι αρκετοί, με την αλλαγή του εργασιακού περιβάλλοντος να βρίσκεται στο προσκήνιο. Συνολικά ο εργασιακός χώρος έχει γίνει πιο πολύπλοκος από ποτέ και η γνώση, η μάθηση και η καινοτομία αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την βιωσιμότητα ενός οργανισμού. Ενδέχεται επίσης οι εργαζόμενοι ενός οργανισμού να είναι γεωγραφικά απομακρυσμένοι, οπότε οι τεχνολογίες της επικοινωνίας και τα δίκτυα είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση των εργασιακών καθηκόντων.

 

Η οργανωσιακή επικοινωνία έχει διάφορες πτυχές, όπως η επίσημη και η ανεπίσημη εσωτερική επικοινωνία αλλά και η εξωτερική. Βρίσκεται στην καρδιά κάθε οργανωσιακής δραστηριότητας από την διαφήμιση μέχρι τις επενδύσεις και συμβάλλει στις διαδικασίες εκπαίδευσης, στην αποτελεσματική ομαδική εργασία, στην καινοτομία και στην ποιότητα της λήψης αποφάσεων στους οργανισμούς. Σε μια εποχή όπου ο ανταγωνισμός για την απόκτηση ταλαντούχων στελεχών είναι ιδιαίτερα υψηλός, η επικοινωνία έχει μετατραπεί σε ένα στρατηγικό εργαλείο που συνεισφέρει στην δέσμευση των εργαζομένων, στην ικανοποίησή τους και στην μείωση της αποχώρησης από τον οργανισμό.

 

Η άμεση συμβολή της επικοινωνίας σε κάθε είδους μαθησιακή διαδικασία σε έναν οργανισμό είναι αυτό που την καθιστά απαραίτητη και πολύτιμη. Οι αποτελεσματικοί ηγέτες μέσω της σωστής και αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταφέρουν τις παραδόσεις και τις αξίες ενός οργανισμού στους εργαζόμενους και τους βοηθούν να ενσωματωθούν σε αυτόν και να αποδώσουν το μέγιστο δυνατό. Η ανοιχτή λοιπόν και άμεση επικοινωνία μεταξύ όλων των βαθμίδων σε έναν οργανισμό είναι το κλειδί για μια επιτυχημένη πορεία.