Όταν σκοπεύετε να αναρτήσετε κάποια αγγελία σε κάποια εφημερίδα ή άλλο μέσο επικοινωνίας θα πρέπει να έχετε κατά νου ότι  το σημαντικότερο ρόλο στην αγγελία είναι η σωστή και πλήρης περιγραφή εργασίας που αφορά τη θέση ή τις θέσεις εργασίας που θέλετε να καλύψετε καθώς θα δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες στους υποψήφιους εργαζόμενους που θα πέσουν πάνω στην αγγελία και θα θελήσουν να αναπτύξουν καριέρα στην εταιρία σας. Το πρώτο βήμα για μία ολοκληρωμένη περιγραφή εργασίας για κάποια θέση που θα αναρτηθεί σε κάποια αγγελία είναι η ανάλυση της θέσης εργασίας ώστε να αποκτήσετε μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις απαιτήσεις και τα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης εργασίας και να καθορίσετε ποιες είναι οι προσδοκίες από ένα μελλοντικό εργαζόμενο που θα ασχοληθεί με το συγκεκριμένο εργασιακό αντικείμενο. Με αυτόν τον τρόπο, όφελος θα έχετε και εσείς σαν εργοδότης αλλά και ο υποψήφιος εργαζόμενος που θα έρθει σε επαφή με την αγγελία και θα κρίνει αν ταιριάζουν οι ικανότητες του και οι φιλοδοξίες του για καριέρα με το αντίστοιχο όραμα της εταιρίας. Μία περιεκτική περιγραφή εργασίας περιέχει ενδεικτικά τα ακόλουθα σημεία: τίτλος της θέσης εργασίας, προϊστάμενος της συγκεκριμένης θέσης εργασίας, υπηρεσία στην οποία εντάσσεται η θέση εργασίας, βασικές ευθύνες (core responsibilities) της θέσης, απαιτούμενα προσόντα του υποψηφίου και παροχές της εταιρίας. Σημαντικό στοιχείο επίσης που δε θα πρέπει να παραλειφθεί από μία αγγελία είναι το αν αυτή η θέση εργασίας περιλαμβάνει ή υπάρχει πιθανότητα μελλοντικά να περιλάβει ταξίδια ή μετακινήσεις εκτός γραφείου αν πρόκειται για δουλειά γραφείου. Στο site της Randstad, μπορείτε να δείτε αγγελίες εργασίας για θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και να λάβετε μια πρώτη εικόνα για τις διαφορετικές περιγραφές θέσεων.