Με τη συνεχιζόμενη έλλειψη εργατικού δυναμικού, την οικονομική αβεβαιότητα, τις αλλαγές στις προσδοκίες των εργαζομένων, καθώς και την αυξανόμενη απόκλιση ως προς τις δεξιότητες, δημιουργείται μεγάλη πίεση στους εργοδότες να προσελκύσουν καταρτισμένους υποψηφίους και να διατηρήσουν τα κορυφαία ταλέντα.

Για δεκαετίες, είχαμε ως δεδομένο ότι ο μισθός και οι παροχές, αποτελούν ισχυρούς κινητήριους παράγοντες για τους εργαζομένους, ώστε να αλλάξουν εργοδότη. Πράγματι, η πιο πρόσφατη έρευνα Randstad Employer Brand 2023 δείχνει ότι η πλειοψηφία του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού θεωρεί τους μισθούς και τα οφέλη ως τον κύριο λόγο για την επιλογή ενός εργοδότη. Για να παραμείνουν οι εργοδότες ανταγωνιστικοί και να προσελκύσουν και να διατηρήσουν τα ταλέντα που χρειάζονται για να επιτύχουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους, πρέπει να διασφαλίσουν ότι η εταιρεία τους προσφέρει ένα ισχυρό πακέτο ανταμοιβής.

REBR 2023 stats
REBR 2023 stats

τι εννοούμε με τους όρους “μισθός και παροχές”;

Αναλυτικά, ο μισθός και οι παροχές περιλαμβάνουν ενα συνδυασμό χρηματικών και μη, ανταμοιβών που οι εργοδότες προσφέρουν στους εργαζομένους.

Ωστόσο, όταν σκεφτόμαστε τις παροχές, το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό μας είναι πιθανότατα οι χρηματικές ανταμοιβές, δηλαδή ο μισθος. Αυτό ισχύει και για όσους αναζητούν εργασία. Πράγματι, οι μισθοί αποτελούν ένα κύριο στοιχείο του συνολικού πακέτου αποζημίωσης και συνήθως είναι το πρώτο πράγμα που λαμβάνουν υπόψη οι υποψήφιοι. Σύμφωνα με την έρευνά μας, ο μισθός είναι επίσης ο κύριος κινητήριος παράγοντας για τους εργαζομένους, που αλλάζουν θέση εργασίας.

Είναι αλήθεια ότι ο μισθός αποτελεί μια μορφή άμεσης πληρωμής προς τους εργαζόμενους, όμως περιλαμβάνει περισσότερα από το κύριο μισθό. Όταν σκεφτόμαστε τον μισθό, συνήθως υπάρχουν δύο διακριτά στοιχεία που περιλαμβάνονται:

 1. Σταθεροί μισθοί: Οι σταθεροί μισθοί αντιπροσωπεύουν τον κύριο μισθό που καταβάλλεται στους εργαζόμενους, όπως η αμοιβή ανά ώρα ή ο μηνιαίος μισθός. Πρόκειται για εγγυημένους μισθούς που οι εργαζόμενοι λαμβάνουν σε εβδομαδιαία, δεκαπενθήμερα ή μηνιαία διαστήματα πληρωμής.
 2. Μεταβλητοί μισθοί: Σε αντίθεση με τους σταθερούς, οι μεταβλητοί μισθοί δεν είναι απαραίτητα εγγυημένοι μισθοί, αλλά συχνά βασίζονται στην απόδοση των εργαζομένων ή της εταιρείας συνολικά. Αυτός ο τύπος αμοιβής δεν βασίζεται σε μια σταθερή τιμή, αλλά υπολογίζεται βάσει διαφόρων μεταβλητών, όπως η απόδοση και τα έτη υπηρεσίας. Παραδείγματα μεταβλητών αμοιβών αποτελούν το φιλοδώρημα, η προμήθεια, οι υπερωρίες, τα μπόνους και το δικαίωμα προαίρεσης μετοχών.

Κατά τον υπολογισμό του συνολικού πακέτου αποζημίωσης ενός εργαζομένου, είναι σημαντικό να συμπεριλαμβάνεται το συνολικό ποσό του σταθερού μισθού, καθώς και μια εκτιμώμενη μεταβλητή αμοιβή. Αυτή η ανάλυση παρέχει στους εργαζόμενους και τους υποψήφιους μια σαφή εικόνα του ποσού που πρέπει να αναμένουν στις απολαβές τους.

Από την άλλη πλευρά, οι παροχές στους εργαζόμενους αποτελούν έμμεσες πληρωμές. Οι παροχές περιλαμβάνουν όλους τους άλλους τύπους χρηματικών και μη χρηματικών ανταμοιβών που προσφέρονται στους εργαζομένους συμπεριλαμβανομένων:

 • συνταξιοδοτικών προγραμμάτων
 • πληρωμένης άδειας (συμπεριλαμβανομένης της γονικής άδειας)
 • επιδοτήσεων για παιδική μέριμνα, μεταφοράς και γραφείου στο σπίτι
 • πληρωμή διδάκτρων
 • εκπαίδευσης εργαζομένων
 • δωρεάν γευμάτων
 • δωρεάν ή με έκπτωση υπηρεσιών, όπως γυμναστηρίου
 • ασφάλειας υγείας, οδοντιατρικής και οφθαλμολογικής ασφάλισης

Οι μη οικονομικές παροχές  συχνά παραμελούνται, αλλά είναι ένα σημαντικό μέρος του πακέτου ανταμοιβής και περιλαμβάνει:

 • αναγνώριση των εργαζομένων
 • υβριδικά προγράμματα εργασίας
 • ευέλικτες επιλογές εργασίας
 • επαγγελματική εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της εργασίας
 • ευκαιρίες εθελοντικής εργασίας

Κατά τη δημιουργία ενός πλήρους μισθολογικού πακέτου και παροχών για τους εργαζομένους, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη πολλοί παράγοντες, όπως η συνολική στρατηγική και οι αξίες της εταιρείας σας, η εικόνα εργοδότη που προσφέρετε (EVP) και αυτό που ζητούν οι εργαζόμενοι και οι υποψήφιοί σας. Οι έξυπνες αποφάσεις στην επιλογή των παροχών που περιλαμβάνονται στο συνολικό πακέτο αποζημίωσης, μπορούν να διαφοροποιήσουν την εταιρεία σας στα μάτια των υποψηφίων και να ενθαρρύνουν τους υπάρχοντες εργαζομένους να παραμείνουν.

η σημασία της στρατηγικής κατά την επιλογή μισθών και παροχών.

Τι καθιστά την αποζημίωση και τις παροχές τόσο σημαντικές; Πρωτίστως, η επιθυμία και η ανάγκη των εργαζομένων σας να ανταμειφθούν για την εργασία που προσφέρουν. Δεύτερον, οι μισθοί και οι παροχές αποτελούν μεγάλο ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού της εταιρείας. Για τις περισσότερες επιχειρήσεις, οι μισθοί αντιπροσωπεύουν περίπου το 15% έως 30% του προϋπολογισμού της εταιρείας, αλλά αυτό το ποσοστό μπορεί να είναι πολύ υψηλότερο για ορισμένες επιχειρήσεις. Επομένως, είναι λογικό να υπάρχει μια στρατηγική για ένα έξοδο που αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τρίτο του προϋπολογισμού.

Τέλος, η ανάπτυξη ενός πακέτου αποζημίωσης και παροχών για τους εργαζομένους δεν είναι τόσο απλή όσο το να καθορίσετε μόνο τους μισθούς και να προσθέσετε μερικές παροχές. Η ανάπτυξη ενός πακέτου αποζημίωσης απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό και έξυπνες επιλογές όσον αφορά τις παροχές που πρέπει και δεν πρέπει να περιλαμβάνονται, σε συνδυασμό με τους μισθούς. Η κατανόηση της επίδρασης που έχουν αυτές οι επιλογές στον οργανισμό σας, καθώς και στο τρέχον και το μελλοντικό δυναμικό σας, μπορεί να σας βοηθήσει να αναπτύξετε ένα πακέτο που θα επιτύχει τους επιχειρηματικούς σας στόχους.

οφέλη της ύπαρξης μιας στρατηγικής αποζημίωσης.

Μια στρατηγική αποζημίωσης προσφέρει πολλά οφέλη, όπως:

προσφέρει στην εταιρεία ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η ύπαρξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής αποζημίωσης για τους εργαζομένους μπορεί να προσφέρει στην εταιρεία σας ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ειδικούς μισθούς και παροχές που επιθυμούν τα ταλέντα στον κλάδο σας. Η δυνατότητα να τονίζετε αυτά τα πακέτα αποζημίωσης και παροχών στη σελίδα σας και στις αγγελίες εργασίας μπορεί να αυξήσει την ικανότητα της εταιρείας σας να προσελκύει και να αποκτά ταταλέντα που χρειάζεται.

χτίζει αφοσίωση.

Σύμφωνα με μελέτες που έγιναν οι εργαζόμενοι που πιστεύουν  ότι οι εργοδότες τους ενδιαφέρονται για την ευεξία τους, προτίθενται να παραμείνουν στην τρέχουσα θέση εργασίας για τουλάχιστον τα επόμενα δύο έως τρία χρόνια. Προσφέροντας στους εργαζομένους σας παροχές που πραγματικά επιθυμούν, μπορεί να είναι ένδειξη ότι η εταιρεία σας ενδιαφέρεται. Με τον καιρό, αυτή η αίσθηση της φροντίδας μπορεί να δημιουργήσει αφοσίωση μεταξύ των εργαζομένων σας και να βελτιώσει τα ποσοστά διατήρησης του προσωπικού.

αύξηση της παραγωγικότητας.

Οι έρευνες δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι είναι πιο αποδοτικοί, όταν είναι ικανοποιημένοι. Η τοποθεσία, επίσης, παίζει μεγάλο ρόλο σε αυτό - το τέταρτο τρίμηνο του 2022, το 47% μας είπε ότι είναι πιο παραγωγικοί, όταν εργάζονται υβριδικά. Η δημιουργία ενός πακέτου αποζημίωσης και παροχών που επικεντρώνεται στην σωματική, ψυχική και οικονομική ευημερία των εργαζομένων μπορεί να αυξήσει την ευζωία τους, μαζί με την παραγωγικότητα.

Μία προσέγγιση που μπορείτε να λάβετε υπόψη, κατά την ανάπτυξη της στρατηγικής σας για τον μισθό είναι να καθορίσετε εάν θέλετε να:

 • έχετε ηγετική θέση στην αγορά: Αυτή είναι μια στρατηγική στην οποία οι εργοδότες αποφασίζουν να θέσουν τους μισθούς υψηλότερα από τα τυπικά πρότυπα της αγοράς. Με αυτήν την προσέγγιση, η εταιρεία σας μπορεί να έχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να είναι πιο εύκολο να αποκτήσει νέα ταλέντα. Μπορείτε ακόμα να προσφέρετε ένα πιο ελαφρύ πακέτο παροχών, αφού οι μισθοί είναι υψηλότεροι. Το μειονέκτημα είναι ότι οι υψηλοί μισθοί σημαίνουν υψηλότερο κόστος εργασίας.
 • αγνοήσετε τα πρότυπα στην αγορά: Αυτό σημαίνει ότι οι εργοδότες θέτουν τους μισθούς χαμηλότερα από τα τυπικά πρότυπα της αγοράς. Αυτή η μέθοδος είναι συνηθισμένη στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, οι οποίοι μπορούν να προσελκύσουν εργαζομένους λόγω των φιλανθρωπικών υπηρεσιών που παρέχουν. Το ρίσκο της θέσης χαμηλών μισθών είναι ότι η εταιρεία μπορεί να δυσκολευτεί να προσελκύσει και να διατηρήσει εργαζομένους. Με αυτήν τη στρατηγική, οι παροχές για τους εργαζόμενους, όπως ευέλικτο ωράριο εργασίας και πληρωμένη άδεια, γίνονται ακόμα πιο σημαντικές.
 • ακολουθείτε την αγορά: Η εναρμόνιση με την αγορά είναι η πιο συνηθισμένη επιλογή και απαιτεί από τους εργοδότες να θέσουν τους μισθούς κοντά στα πρότυπα της αγοράς. Με αυτήν την επιλογή, οι εταιρείες μπορούν να διατηρήσουν ανταγωνιστικούς μισθούς, ενώ παραμένουν εντός του προϋπολογισμού. Με αυτόν τον τύπο στρατηγικής, οι παροχές γίνονται ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για την προσέλκυση και διατήρηση ταλέντου.

Να έχετε υπόψη σας ότι αυτή είναι μόνο μια προσέγγιση για την ανάπτυξη της μισθολογικής σας στρατηγικής. Είναι επίσης σημαντικό να λάβετε υπόψη τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείστε, πόσο θέλετε να διαφοροποιηθείτε από τους ανταγωνιστές σας και με ποιο κόστος.

πώς υπολογίζονται ο μισθός και οι παροχές των εργαζομένων;

Η διαδικασία του υπολογισμού του μισθού και των παροχών για τους εργαζόμένους, ξεκινά με τον καθορισμό ενός εύρους μισθού για κάθε θέση. Συνήθως, οι εργοδότες βασίζονται σε πρότυπα του κλάδου για τον καθορισμό των μισθών. Οι περισσότεροι εργοδότες χρησιμοποιούν αναλυτικές έρευνες μισθών, για να εντοπίσουν τους μέσους μισθούς για τον αντίστοιχο κλάδο.

Αφού καθοριστεί το εύρος των μισθών, οι ομάδες ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να καθορίσουν το σημείο του εύρους αμοιβής που βρίσκεται η συγκεκριμένη αμοιβή για κάθε υπάλληλο. Συνήθως, οι εργοδότες εξετάζουν διάφορα δεδομένα, όπως τα καθήκοντα εργασίας, τα χρόνια εμπειρίας, τα απαιτούμενα προσόντα και την τοποθεσία για τη λήψη αυτής της απόφασης.

Συνοψίζοντας, ένας ανταγωνιστικός μισθός είναι σημαντικός παράγοντας στην προσέλκυση και τη διατήρηση ταλέντων. Ωστόσο, υπάρχουν και πολλά άλλα πλεονεκτήματα που μπορείτε να προσφέρετε στους υπαλλήλους σας, χωρίς να αυξήσετε τα εργατικά σας κόστη. Για να βοηθήσουμε σε αυτή τη διαδικασία, έχουμε συγκεντρώσει μια λίστα με τις 10 κορυφαίες παροχές για τους εργαζομένους που συμβάλλουν στη διατήρηση του προσωπικού.

Θέλετε περισσότερες συμβουλές για το πώς θα ενισχύσετε τη δέσμευση των εργαζομένων σας ή να προσελκύσετε ταλέντα; Μάθετε ποια προνόμια αναζητούν οι υποψήφιοι που αναζητούν εργασία ή κάντε εγγραφή στο newsletter μας και ακολουθήστε μας στο Linkedin για να ενημερώνεστε πρώτοι σχετικά με όλα τα τελευταία άρθρα μας, τις εξελίξεις στον εργασιακό τομέα και τις τάσεις της ελληνικής αγοράς.

 

ακολούθησε μας για περισσότερα