Το Outplacement αποτελεί μια σημαντική και ουσιαστική παροχή που όλο και περισσότερες εταιρείες προσφέρουν στους εργαζομένους τους.

 

Η εμπειρία μας σε προγράμματα Outplacement μας έχει δείξει ότι ενισχύουν την εικόνα ενός εργοδότη ο οποίος νοιάζεται για τους «ανθρώπους της» και επιθυμεί να προσφέρει επιπλέον παροχές, ακόμα και με τη λήξη μιας συνεργασίας.
Παράλληλα, στέλνουν ένα θετικό μήνυμα σε όσους παραμένουν στην επιχείρηση.

 
Διαβάστε περισσότερα για τα προγράμματα outplacement που προσφέρει η εταιρεία μας στην ιστοσελίδα της Randstad www.randstad.gr.