Τα δεδομένα, σχετικά με την εργασία στην Ελλάδα, έχουν αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια. Αυτή η αλλαγή δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστες και τις διαδικασίες, με τις οποίες οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν την αναζήτηση εργασίας αλλά και οι επιχειρήσεις προχωράνε στην εύρεση προσωπικού .

Η μεγαλύτερη αλλαγή, που σχετίζεται με το χώρο της εργασίας είναι η εξάπλωση του Διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως το LinkedIn, το Facebook, το Twitter, το Xing. Είναι γεγονός ότι αυτή η αλλαγή έχει απλοποιήσει, σε ένα μεγάλο βαθμό, τη διαδικασία εύρεσης προσωπικού για τις εταιρίες και τους έχει δώσει τη δυνατότητα να εξαπλώσουν την εταιρική τους φήμη.

Παρά τις διευκολύνσεις που προσφέρουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχουν, εντούτοις, κάποια πράγματα στα οποία οι επιχειρήσεις χρειάζεται να δώσουν προσοχή, κατά τη χρήση τους. Αρχικά, η δημιουργία εταιρικής σελίδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προϋποθέτει ότι έχει δημιουργηθεί, αξιολογηθεί και επιλεγεί το κατάλληλο υλικό, το οποίο βρίσκεται σε συμβατότητα με τους στόχους της εταιρίας και το κοινό, στο οποίο στοχεύει. Το περιεχόμενο που θα ανέβει στις σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να είναι στοχευμένο και να παρέχει χρήσιμη πληροφόρηση στις ομάδες ενδιαφερόντων της εταιρίας. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρία θα μπορεί να ενισχύει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα.

Τέλος, άλλο ένα στοιχείο, για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρίας, που δε θα πρέπει να αμεληθεί είναι η ανανέωση και ο εμπλουτισμός του περιεχομένου σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Στο /%CE%B7_Randstad/social_media/social_media.htm θα βρείτε  την παρουσία της Randstad στα social media

/%CE%B7_Randstad/social_media/social_media.htm