Στα χαρακτηριστικά της σύγχρονης αγοράς εργασίας καταγράφονται η καθημερινές προκλήσεις ως προς την εύρεση εργασίας , από τη μεριά των εργαζομένων, αλλά και η εύρεση ικανού προσωπικού , από την πλευρά των εργοδοτών. Άλλο ένα χαρακτηριστικό είναι ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις εταιρίες που έχει προκαλέσει στους εργοδότες το άγχος να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την ενίσχυση της παρουσίας τους και την αύξηση του εταιρικού τους μεριδίου.

Ένα εργαλείο στην προσπάθεια των εταιρειών να ξεχωρίσουν είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη η οποία επηρεάζει όλο και περισσότερο την ενίσχυση της θέσης των εταιριών μέσα στην αγορά. Οι εταιρίες πλέον υιοθετούν, πέρα από τις ενέργειες για την επίτευξη των εταιρικών τους στόχων, μία στάση πιο άμεσα συνδεδεμένη με τις επιταγές της ΕΚΕ.

Ένας από τους στόχους της ΕΚΕ είναι η δημιουργία ιδανικού περιβάλλοντος εργασίας , το οποίο είναι καθοριστικής σημασίας και για την ενίσχυση της θέσης των εταιριών στην αγορά. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ένα βασικό μέλημα των εργοδοτών είναι να δίνουν το δικαίωμα σε όλους τους εργαζόμενους να εκφράζουν προτάσεις σε διάφορα θέματα που σχετίζονται με τη δουλειά τους και να συνεργάζονται με άλλα τμήματα, μέσα στην εταιρία.

Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα για ανάπτυξη νέων ικανοτήτων, καθώς αυτό αποτελεί ένα σημαντικό εργασιακό κίνητρο για πολλούς εργαζόμενους, και σύστημα αξιολόγησης που να βασίζεται σε αξιοκριατικές και διαφανείς διαδικασίες. Το σύστημα αξιολόγησης δημιουργεί στους εργαζόμενους το αίσθημα ότι εκτιμάται η δουλειά τους και συνεπώς, τους δίνει μεγαλύτερα κίνητρα για υψηλότερη απόδοση.

Τέλος, θα πρέπει να γίνεται αξιολόγηση, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε ολόκληρο τον τρόπο λειτουργίας των εταιριών και το κατά πόσον αυτός συμβαδίζει με το όραμα και την κουλτούρα τους.

Βρείτε τα καλύτερα στελέχη στην Ελληνική αγορά. Διαβάστε περισσότερα στο http://www.randstad.gr