Για να βρεθεί το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό ένας εργοδότης θα προσπαθήσει αρχικά να δημοσιεύσει την ανάγκη του δημοσιεύοντας μια αγγελία εργασίας.  Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που μετά την δημοσίευση της θέσης εργασίας δεν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα βιογραφικά προς αξιολόγηση;  Σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση στον τίτλο, στις απαιτήσεις και τα μέσα που έχουν επιλεχθεί για την συγκεκριμένη αγγελία για εργασία. Σημαντικό ρόλο μπορεί επίσης να έχει και το employer branding το κατά πόσο είναι γνωστό και αναγνωρίσιμο το όνομα και το εργασιακό περιβάλλον για έναν εργοδότη.  Ο συνδυασμός των παραπάνω είναι δυνατόν να αποτελέσει ανασταλτικός παράγοντας για την εύρεση του κατάλληλου εργαζόμενους. Εναλλακτικά όμως ένας εργοδότης έχει τη δυνατότητα να αναθέσει την διαδικασία για την εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού σε μια εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού.  Για να ενημερωθείτε για το employer branding διαβάστε περισσότερα σχετικά με την πρόσφατη έρευνα Randstad Award.