Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα έχει αλλάξει ριζικά, τα τελευταία χρόνια. Η διαδικασία αναζήτησης εργασίας απαιτεί μεγαλύτερη υπομονή αλλά και αξιοποίηση όλων των πιθανών τρόπων εύρεσης του επόμενου εργοδότη. Ακόμα και όταν υπάρχει κάποια απασχόληση, σε αρκετές περιπτώσεις εργαζομένων επικρατεί αβεβαιότητα σχετικά με την διατήρηση της θέσης εργασίας τους . Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, σε αρκετές περιπτώσεις, να επηρεάζεται η καθημερινότητα της δουλειάς τους και η εργασιακή τους απόδοση.

Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθούν οι φήμες για μεταρρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις (όπως τα επιδόματα) αλλά και οι μεταβολές που θα προκύψουν στην Ελληνική οικονομία το επόμενο διάστημα. Βραχυπρόθεσμα, αυτή η διαδικασία μπορεί να εξυπηρετήσει την περικοπή κόστους για τις εταιρίες αλλά οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην ποιότητα της εργασίας μπορεί να είναι επιβλαβείς.

Υπάρχει όμως κάποιος τρόπος με τον οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί μια τέτοια περίπτωση ; Ένας τρόπος για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της λεγόμενης «ψυχολογικής ύφεσης» των εργαζομένων, αλλά και για την ενδυνάμωση της εργασιακής αφοσίωσης είναι η ενεργή κινητοποίηση της Διοίκησης, η οποία είναι καθοριστικής σημασίας για τη μείωση του ποσοστού των οικειοθελών αποχωρήσεων.

Σίγουρα, ένας παράγοντας, που έχει πολύ σημαντική επιρροή στην ενίσχυση και διατήρηση της θετικής ψυχολογίας των εργαζομένων, είναι ο μισθός. Πλέον, όμως, δεν επαρκεί. Γι’ αυτό και η Διοίκηση, κατά τη διάρκεια εύρεσης προσωπικού , θα πρέπει να στοχεύει στον επιλογή των ικανότερων εργαζομένων οι όποιοι όμως θα μπορούν άμεσα να αφομοιώσουν την εταιρική της κουλτούρα και τους στόχους.

Επιπλέον, θα πρέπει να φροντίσει να δημιουργήσει ένα ανθρώπινο περιβάλλον εργασίας, δημιουργώντας ισότιμα συστήματα αξιολόγησης και αμοιβών, επιβραβεύοντας τις επιτυχίες και παρέχοντας όραμα.

Σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού και υπηρεσίες HR για εργοδότες στο http://www.randstad.gr