Αν έχετε εξειδίκευση στη λογιστική και αναζητάτε μία καριέρα για λογιστές, θα διαπιστώσετε ότι έχετε πολλές επιλογές. Υπάρχουν οι πιο παραδοσιακές επιλογές όπως μία καριέρα στα χρηματοοικονομικά αλλά και νέες προτάσεις που μπορεί να κινήσουν το ενδιαφέρον σας.

Συνήθως, για να ασχοληθεί κάποιος με τον κλάδο της Λογιστικής, απαιτείται ένα πτυχίο στα Λογιστικά, στα Οικονομικά, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε παρόμοιο τομέα. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι πιστοποιήσεις που μπορεί να λάβει κανείς, όπως η πιστοποίηση από το Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Όταν κάποιος έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του, τι επιλογές καριέρας μπορεί να ακολουθήσει;

1. tax accountant — φοροτεχνικός

Ένας φοροτεχνικός ασχολείται με την προετοιμασία φορολογικών εγγράφων, όσον αφορά τοπικούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς φόρους. Κύρια αρμοδιότητά του είναι να παραμένει ενημερωμένος με τις αλλαγές στη νομοθεσία και να επικοινωνεί τις αλλαγές αυτές στην εταιρεία και στους πελάτες της εταιρείας.

2. forensic accountant — εγκληματολογικός λογιστής

Κύρια αρμοδιότητα στο συγκεκριμένο ρόλο ενός επαγγελματία είναι να παρέχει υποστήριξη στις αρχές, σε επιχειρήσεις ή σε ιδιώτες για οικονομικά θέματα ποινικής φύσης, εκτιμώντας οικονομικές εκθέσεις. Εδώ, σημασία έχει η προσοχή στη λεπτομέρεια και η ισχυρή γνωστική βάση σε νομικά ζητήματα.

3. auditor — ελεγκτής

Ένας ελεγκτής εξετάζει τα οικονομικά στοιχεία ενός οργανισμού, προσπαθώντας να εντοπίσει σημεία κακοδιαχείρισης. Στόχος είναι να παρέχει τη σωστή καθοδήγηση για να βελτιωθούν οι διαδικασίες και να μειωθεί η πιθανότητα ζημίας. Για το λόγο αυτό, ένας επαγγελματίας ελεγκτής πρέπει να ξέρει να επιβάλλεται και να επικοινωνεί σωστά.

4. accounts receivable/payable clerk — υπάλληλος για εισπρακτέους/πληρωτέους λογαριασμούς

Ο ρόλος αυτός περιλαμβάνει την είσπραξη εσόδων και την πληρωμή τιμολογίων, επαληθεύοντας και ολοκληρώνοντας πληρωτέες και εισπρακτέες συναλλαγές. Για να πετύχει κάποιος στο επάγγελμα αυτό, πρέπει να έχει οργανωτικό χαρακτήρα, να γνωρίζει να χειρίζεται δεδομένα και να έχει ένα καλό υπόβαθρο στα μαθηματικά.

5. treasurer — ταμίας  

Ένας ταμίας είναι υπεύθυνος για την εταιρική ρευστότητα, τις επενδύσεις καθώς και για τη διαχείριση κινδύνου όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες της εταιρείας όπου εργάζεται. Για τη θέση αυτή, απαιτούνται προσόντα όπως καλή αναλυτική ικανότητα και προσοχή στη λεπτομέρεια.

6. credit controller — υπεύθυνος πιστωτικού ελέγχου 

Ένας Υπεύθυνος Πιστωτικού Ελέγχου αναλαμβάνει τον συντονισμό των χρεών των υφιστάμενων πιστωτών και τη διαχείριση είσπραξης οφειλών. Για να πετύχει κάποιος σε αυτόν τον ρόλο, είναι ιδιαίτερα σημαντικές οι επικοινωνιακές δεξιότητες και η ικανότητα διαπραγμάτευσης. Διαβάζοντας τα παραπάνω, μπορείτε να ξεκινήσετε την αναζήτηση απασχόλησης για θέσεις εργασίας λογιστών και να ακολουθήσετε μία πετυχημένη  καριέρα στη λογιστική!