Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρόσφατης έρευνας Workmonitor η οποία πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο από την Randstad, η μερική απασχόληση στην Ελλάδα δεν αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για τους εργαζομένους.

Από το σύνολο των ερωτηθέντων της έρευνας στην Ελλάδα το 69% θεωρεί ότι η μερική απασχόληση δεν θα αποτελέσει βοήθεια για την ανάπτυξη της καριέρας του, ενώ μόλις 11% των ανδρών και 17% των γυναικών δήλωσε ότι απασχολείτε με μερική απασχόληση.

Εντύπωση επίσης παρουσιάζει το ερώτημα για το αν κάποιος θα επέλεγε να εργαστεί με μερική απασχόληση σε κάποια διευθυντική θέση. Ενώ σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία το 43% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι θα υπήρχε κάποια τέτοια δυνατότητα, στην Ελλάδα το 23% των ανδρών και το 15% των γυναικών ανταποκρίθηκε θετικά. Για να δείτε τις λεπτομέρειες σχετικά με την έρευνα πατήστε εδώ.