Οι εργοδότες που ζητάνε ανθρώπινο δυναμικό αυτό το διάστημα φαίνεται να ότι στηρίζουν την προσπάθεια τους για την εύρεση των κατάλληλων υποψηφίων σε συγκεκριμένες διαδικασίες για την εύρεση και επιλογή προσωπικού.

Η διαδικασία αξιολόγησης δεν είναι μια τυχαία διαδικασία. Υλοποιείτε σε μεγάλο ποσοστό από εξειδικευμένα στελέχη στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού ή γίνεται ανάθεση σε συμβούλους που παρέχουν υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού.

Σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιούνται εργαλεία και τεχνικές αξιολόγησης που σκοπό έχουν να γίνει η ιδανική επιλογή ανθρώπινου δυναμικού που θα προσφέρει αξία, θα συμβάλει στους στόχους και τα αποτελέσματα και θα ταιριάξει με την εταιρική κουλτούρα.