Όπως έχουμε καταγράψει και σε παλιότερα άρθρα το να γνωρίζουμε τις τάσεις για την αγορά εργασίας στην Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική βοήθεια για την προσπάθεια μας κατά την εύρεση εργασίας.

Αυτό σημαίνει ότι πέρα από τις θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται και μας παρουσιάζουν τις ανάγκες που υπάρχουν για κάθε κλάδο, εξίσου σημαντικό είναι να βρίσκουμε και σχετικές έρευνες που μπορεί να πραγματοποιούνται από πανεπιστήμια η εταιρείες συμβούλων ανθρώπινου δυναμικού .

Σε αυτά τα πλαίσια η Randstad δημοσιεύεται 4 φορές το χρόνο την έρευνα Workmonitor η οποία διεξάγετε σε 30 χώρες σε όλο τον κόσμο καλύπτοντας Ευρώπη, Ασία, Ωκεανία και Αμερική και αναδεικνύει τις παγκόσμιες και εθνικές τάσεις και την κινητικότητα της αγοράς εργασίας σε βάθος χρόνου.