Για να βρείτε την εργασία που επιθυμείτε μπορείτε να λάβετε συμβουλές σχετικά με το βιογραφικό σας η τη συνέντευξη επιλογής προσωπικού από διάφορα μέσα και πηγές τα οποία θα σας δώσουν μια σαφή εικόνα για το τι πρέπει να κάνετε για να κερδίσετε την εμπιστοσύνη ενός εργοδότη.

Αυτό όμως που επίσης έχει ιδιαίτερη σημασία για να διεκδικήσετε μια συγκεκριμένη  δουλειά είναι το κατά πόσο είστε ικανός και κατάλληλος για την θέση εργασίας που ενδιαφέρεστε.

Κάποιες θέσεις εργασίας απαιτούν για παράδειγμα την ταυτόχρονη διαχείριση πολλών αρμοδιοτήτων, την επικοινωνία με διεθνείς πελάτες, η μεγάλο αριθμό μετακινήσεων.  Για τον λόγο αυτό η αναζήτηση εργασίας θα πρέπει να είναι επίσης προσανατολισμένη στην καταλληλότητα σας σχετικά με τις θέσεις εργασίας που σας ενδιαφέρουν.