Μια νέα θέση εργασίας δημιουργείτε όταν προκύπτει μια νέα ανάγκη για εργασία η οποία πρέπει να καλυφθεί από ένα εργαζόμενο. Οι νέες θέσεις εργασιας συνήθως προκύπτουν από εταιρείες η οργανισμούς που επιθυμούν να αυξήσουν την παραγόμενη εργασία. Όταν μια εταιρεία αναζητά να προσλάβει ένα εργαζόμενο συνήθως δημιουργεί μια αγγελία η οποία είναι διαθέσιμη σε εφημερίδες, περιοδικά, επαγγελματικά επιμελητήρια, στη internet κ.ο.κ.

Από την αγγελία για την νέα θέση εργασίας είμαστε σε θέση να βρούμε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με την αρμοδιότητες και τα προσόντα που απαιτούνται για το συγκεκριμένο ρόλο. Οι λεπτομέρειες αυτές συνήθως αποκαλούνται στα Αγγλικά job description. Διαβάζοντάς προσεκτικά όλες τις λεπτομέρειες που αναγράφονται είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε αν τα προσόντα μας και οι γνώσεις μας ταιριάζουν στο τι απαιτείται από την θέση εργασίας για την οποία θέλουμε να στείλουμε το βιογραφικό μας.

Στο σημείο όπου αναγράφονται τα απαιτούμενα προσόντα θα χρειαστεί να δώσουμε την προσοχή μας καθώς αναγράφεται η εμπειρία, οι ακαδημαϊκές γνώσεις που θα χρειαστεί να έχουμε, οι ειδικές γνώσεις που απαιτούνται όπως για παράδειγμα στην περίπτωση των προγραμματιστών προγράμματα και γλώσσες προγραμματισμού, καθώς και οι απαιτήσεις για τις ξένες γλώσσες και τους υπολογιστές, Σε κάποιες αγγελίες εργασίας μπορεί να αναγράφονται και στοιχεία όπως η δυνατότητα για μετακινήσεις και εργασία εκτός έδρας ή ακόμη η απαραίτητη κατοχή του διπλώματος οδήγησης. Δείτε στο  http://www.randstad.gr μερικές αγγελίες εργασίας για εργοδότες που αναζητούν προσωπικό αυτό το διάστημα .

Όλες οι πληροφορίες που αναγράφονται θα μας δώσουν μια καλύτερη εικόνα για το πιο επαγγελματία θέλει να προσλάβει ένας εργοδότης αλλά και κατά πόσο η θέση που βρήκαμε σε μία αγγελία εργασίας αποτελεί το επόμενο βήμα για την καριέρα μας.

Αφού βρούμε τις αγγελίες εργασίας εκείνες για τις οποίες ενδιαφερόμαστε και στείλουμε το βιογραφικό μας, το επόμενο πιθανό βήμα που ακολουθεί, αφού αξιολογηθεί το βιογραφικό μας και εφόσον ταιριάζει στις απαιτήσεις του εργοδότη, είναι να επικοινωνήσει μαζί μας ο υπεύθυνος προσλήψεων για να κανονίσει μια συνάντηση μαζί μας. Μέσα από την συνέντευξη για εργασία και μετά από ερωτήσεις που θα γίνουν ο εργοδότης θα μπορεί να διαπιστώσεις αν είμαστε ικανοί για να καλύψουμε την θέση εργασίας.

Αν τελικά μετά από την συνέντευξη δεν μας γίνει πρόταση εργασίας δεν πρέπει να υπάρχει απογοήτευση. Συνεχίζοντας την αναζήτηση μας με συνέπεια και μεθοδικότητα θα αυξήσουμε σημαντικά τις πιθανότητες μας για την εύρεση μιας θέσης εργασίας στην οποία τα προσόντα μας και η εμπειρία μας θα ταιριάζει.