Κατά τη διάρκεια της επιλογής προσωπικού για μια θέση εργασίας, ο υποψήφιος, είτε κατά τη  διάρκεια της αίτησης, είτε κατά τη συνέντευξη εργασίας, θα χρειαστεί να απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τις δεξιότητες και τις ικανότητές του. Ανάλογα με τη θέση απασχόλησης, συχνά ζητείται να δοθούν παραδείγματα από συμπεριφορές που αποδεικνύουν πως ο υποψήφιος διαθέτει την ικανότητα/δεξιότητές για τη συγκεκριμένη δουλειά.

Για παράδειγμα, για μια θέση πωλητή υπηρεσιών, συνήθως χρειάζεται να μιλήσει με ποσοστά και επίτευξη στόχων. Για κάποια διοικητική θέση θα χρειαστεί να μιλήσει για τις ηγετικές του ικανότητες, για τη δημιουργία και επίτευξη στόχων, για τη διαχείριση ομάδας. Για θέση απασχόλησης στην εξυπηρέτηση πελατών θα ενδιαφέρει περισσότερο η υπομονή και η ευγένειά του.

Να είστε, λοιπόν, προετοιμασμένοι να δώσετε παραδείγματα που πραγματικά θα φωτίζουν τις αντίστοιχες ικανότητες/δεξιότητές σας. Επίσης, όσο πιο πρόσφατα είναι τα παραδείγματα αυτά από την εργασιακή σας ζωή (ή και τη φοιτητική, εάν είστε πρόσφατος πτυχιούχος), τόσο καλύτερα, καθώς το πιθανότερο είναι να διαθέτετε ακόμα αυτό το χαρακτηριστικό.

Στο blog μας θα βρείτε περισσότερες συμβουλές και πληροφορίες για θέματα σχετικά με τη δουλειά και τη συνέντευξη εργασίας.