Κάθε εργοδότης που επιθυμεί να καλύψει τις θέσεις εργασίας που θα προκύψουν θα καταλήξει στην τελική επιλογή του ιδανικού υποψηφίου μέσα από τη διαδικασία αξιολόγησης.   Η διαδικασία αξιολόγησης πρακτικά θα καταλήξει στον κατάλληλο εργαζόμενο για μια συγκεκριμένη θέση εργασίας, εφόσον η εργασιακή εμπειρία, οι ακαδημαϊκές γνώσεις, οι δεξιότητες, η προσωπικότητα κ.ο.κ ταιριάξουν με τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί. Τα χαρακτηρίστηκα στην συγκεκριμένη περίπτωση που συνδέονται με μία πιθανή θετική αξιολόγηση είναι:  

  • Η οργανωμένη και συστηματική δραστηριότητα.
  • Η σωστή σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος και  συνοδευτικής επιστολής.
  • Η προετοιμασία πριν από την συνέντευξη εργασίας.
  • Η επαγγελματική εμφάνιση και οι καλές επικοινωνιακές δεξιότητες.
  • Οι σαφείς και ξεκάθαρες απαντήσεις σε συνδυασμό με την καλή γνώση των πληροφοριών του βιογραφικού.
  • Η ευελιξία σχετικά με τις ανάγκες και τις συνθήκες της κάθε θέσης εργασίας

  Αν θέλετε να βρείτε τις θέσεις εργασίας που χειρίζεται η Randstad και να κάνετε αίτηση επισκεφθείτε το Randstad Hellas.