Συζητώντας πρόσφατα με ένα υποψήφιο για εργασία εντυπωσιάστηκα όταν ανέφερε, ότι εφόσον ξεκίνησε το καλοκαίρι θα σταματήσει την αναζήτηση εργασίας, γιατί αυτό το διάστημα δεν υπάρχουν νέες θέσεις εργασίας.

Εφόσον είμαστε στην αναζήτηση εργασίας, δεν θα πρέπει να σταματάμε μέχρι η προσπάθεια μας να έχει κάποιο αποτέλεσμα ή τουλάχιστον μέχρι το σημείο που έχουμε εμείς επιλέξει βάση του πλάνου μας για την εύρεση εργασίας.

Πολύ πιθανόν, κάποιες εταιρίες για ένα μικρό χρονικό διάστημα να παραμείνουν κλειστές για το καλοκαίρι ή κάποια στελέχη να πάρουν την καλοκαιρινή άδεια τους. Αυτό όμως, δεν θα πρέπει να μας απασχολεί γιατί υπάρχουν και εταιρίες που θα ξεκινήσουν μέσα στο καλοκαίρι την διαδικασία εύρεσης προσωπικού, ενώ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και θέσεις εργασίας για προσωρινή απασχόληση που θα δημιουργηθούν για να καλύψουν εποχικές ανάγκες.

Επομένως, εάν δηλώνουμε ότι θέλουμε να βρούμε δουλειά, θα πρέπει να συνεχίζουμε την δραστηριότητα μας ακόμα και σε περιόδους όπως το καλοκαίρι. Διαφορετικά, αν υπάρχουν ευκαιρίες απασχόλησης που θα προκύψουν αυτό το διάστημα θα περάσουν ανεκμετάλλευτες.

Για να λάβετε μια εικόνα για τις θέσεις που υπάρχουν αυτό το διάστημα μπορείτε να επισκεφθείτε τα site με τις αγγελίες για εργασία.