Μετά το τέλος των σπουδών, ο βασικός στόχος για τους περισσότερους πτυχιούχους θα αποτελέσει η εύρεση εργασίας στην οποία θα είναι δυνατή η αξιοποίηση των ακαδημαϊκών γνώσεων που έχουν αποκτηθεί. Για να επιτευχθεί αυτή η ανάγκη, υπάρχουν θέσεις εργασίας οι οποίες δεν απαιτούν συγκριμένη προϋπηρεσία ή επαγγελματική εμπειρία.

Οι θέσεις αυτές πιθανόν να είναι ο προθάλαμος  για την  μελλοντικής καριέρα ενός  επαγγελματία, καθώς θα χαρίσουν πρακτική εμπειρία σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον και θα εμπλουτίσουν το βιογραφικό .

Ακόμα όμως και για  αυτές τις θέσεις εργασίας απαιτείται προσπάθεια κατά την αναζήτηση εργασίας μέχρι να προκύψει η αντίστοιχη προσφορά για εργασία. Η προσεκτική αξιολόγηση στις αγγελίες και στις απαιτήσεις  των εργοδοτών κρίνεται απαραίτητη για να έχουμε θετικό αποτέλεσμα.

Για να ενημερωθείτε για όλες τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας μπορείτε να επισκεφτείτε το site της Randstad.