Σήμερα, οι θέσεις εργασίας για μηχανικούς ποικίλουν και δεν περιορίζονται στις ειδικότητες που επικρατούσαν παλιότερα. Οι ανάγκες της αγοράς αυξάνονται και δημιουργούνται συνεχώς νέες ειδικότητες. Σε τι τομείς, λοιπόν, μπορούν να αποκατασταθούν οι απόφοιτοι των πολυτεχνικών σχολών;

Αρχικά, πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι μηχανικοί έχουν μεγάλο εύρος αρμοδιοτήτων και μπορούν να απασχοληθούν σε πολλούς τομείς. Ακόμη, πολλές ειδικότητες των μηχανικών σχετίζονται μεταξύ τους άρα μπορούν να απασχοληθούν στο ίδιο αντικείμενο.  Έτσι, κατά την αναζήτηση εργασίας τους μπορούν να επεκταθούν αρκετά. Μερικοί τομείς όπου οι μηχανικοί μπορούν να αναζητήσουν θέσεις εργασίας είναι: 1. Ο τομέας της Βιομηχανίας / Παραγωγής Στον συγκεκριμένο κλάδο  ένας  μηχανικός μπορεί να εργαστεί σε ανώτερες θέσεις, όπως Υπεύθυνος ή Διευθυντής Παραγωγής. Ακόμη, ο ρόλος του είναι πολύ σημαντικός στη διαδικασία παραγωγής, όπου μπορεί να απασχοληθεί ως Τεχνολόγος Τροφίμων, Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου ή στο κομμάτι Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D). Οι τίτλοι σπουδών που συνάδουν με τα συγκεκριμένα επαγγέλματα είναι Χημικός Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός. 2. Ο τομέας της Πληροφορικής Ένας απόφοιτος με τίτλο σπουδών Computer Engineer μπορεί να απασχοληθεί στον τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων. Ο κλάδος IT είναι από τους πιο δημοφιλείς στην αγορά εργασίας και οι ευκαιρίες για καριέρα στο IT είναι πολλές. Το κατάλληλο γνωστικό υπόβαθρο συνδυαστικά με εργασιακή εμπειρία μπορούν να αναδείξουν ένα άτομο σε ξεχωριστό επαγγελματία. 3. Ο τομέας των Πωλήσεων Ο τομέας των πωλήσεων παραμένει απαιτητικός, αφού κύριος στόχος των πωλητών είναι η αποτελεσματική προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Εδώ, ένας μηχανικός πωλήσεων (Sales Engineer) καλείται να προωθήσει βιομηχανικά προϊόντα· η εξειδικευμένη γνώση, συνεπώς, είναι απαραίτητο προσόν, σε αντίθεση με τον Μηχανολόγο Μηχανικό ή τον Χημικό Μηχανικό που είναι περισσότερο υπεύθυνοι για τρόφιμα. 4. Ο τομέας της Ναυτιλίας Ένα άτομο που κατέχει τον τίτλο σπουδών Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού, μπορεί να απασχοληθεί τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα. Σε ένα πλοίο, είναι υπεύθυνος για εργασίες συντήρησης, για τις ενδείξεις των μηχανών και τη σωστή κατανάλωση. Όταν ένας ναυπηγός μηχανολόγος είναι στα γραφεία της εταιρείας, είναι υπεύθυνος για τον εξοπλισμό των σκαφών, για τη σωστή καθοδήγηση σε περίπτωση  λάθους ή ζημιάς και για τη γενικότερη επιθεώρηση των σκαφών. Ο κλάδος των μηχανικών παραμένει ένας από τους πιο δημοφιλείς και περιζήτητους κλάδους στη σημερινή αγορά εργασίας, καθώς οι ανάγκες αλλάζουν συνεχώς και οι μηχανικοί καλούνται να προσφέρουν τις γνώσεις τους για ένα καλύτερο και πιο αποδοτικό μέλλον. Συντάξτε τώρα το βιογραφικό σας κατάλληλα για θέσεις εργασίας για μηχανικούς και γίνετε ένας ξεχωριστός υποψήφιος. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία!