Κάθε εργοδότης που αναζητά ανθρώπινο δυναμικό για να καλύψει τις θέσεις εργασίας που προσφέρει, για να προσελκύσει τα στελέχη που ιδανικά θα καλύψουν τις ανάγκες που υπάρχουν θα πρέπει να δημοσιεύει τις κατάλληλες αγγελίες  (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) με ξεκάθαρο και λεπτομερή τρόπο.

Οι θέσεις εργασίας που θα δημοσιευθούν θα πρέπει θα πρέπει περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Αρμοδιότητες που να καταγράφονται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια.
  • Ακαδημαϊκά προσόντα και γνώσεις που χρειάζονται για τη θέση.
  • Ξένες γλώσσες, Η/Υ, και δεξιότητες που κρίνονται απαραίτητες.
  • Παροχές που προσφέρονται για την συγκεκριμένη απασχόληση.

Εφόσον ένας εργοδότης καταγράψει στις θέσεις εργασίας τις απαραίτητες λεπτομέρειες με σαφή τρόπο, αυτό θα βοηθήσει τα στελέχη του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού να λάβουν στοχευόμενα και κατάλληλα για βιογραφικά, καθώς επίσης και να ολοκληρώσουν άμεσα την διαδικασία αξιολόγησης.

Παράλληλα, θα βοηθήσει και τους υποψήφιους για εργασία που επιθυμούν να στείλουν το βιογραφικό τους για τη θέση απασχόλησης, να κατανοήσουν καλύτερα τις απαιτήσεις και να αξιολογήσουν κατά πόσο ταιριάζει η συγκεκριμένη εργασία στο προφίλ τους.

H Randstad συνεργάζεται με τους σημαντικότερους εργοδότες στην αγορά εργασίας, για τον λόγο αυτό στο www.randstad.gr θα βρείτε τις πρόσφατες θέσεις εργασίας, για τις οποίες μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας.