Στην αγορά εργασίας δημιουργούνται θέσεις εργασίας και ανάγκες για εύρεση προσωπικού σε διάφορα επίπεδα αλλά και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Είναι όμως πάντα απαραίτητο να υπάρχει κάποιο ακαδημαϊκό πτυχίο για να βρούμε εργασία;

Οι θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται στα site αγγελιών, στα social media, αλλά και στα διάφορα παραδοσιακά μέσα έχουν να κάνουν για διάφορες ειδικότητες, κλάδους, άλλα και επίπεδα στο οργανόγραμμα των εταιριών.

Επομένως οι θέσεις που δημοσιεύονται δεν απευθύνονται μόνο σε αυτούς που έχουν ακαδημαϊκές γνώσεις, αλλά και σε υποψήφιους που μπορεί να έχουν τεχνικές γνώσεις ή επαγγελματική εμπειρία σε κάποια ειδικότητα που δεν απαιτείται κάποια επαγγελματική πιστοποίηση.

Καθώς όμως οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται δεν καλύπτουν πάντα την αναζήτηση όλων για κάθε περίοδο, οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιδεικνύουν την απαραίτητη ευελιξία αλλά και να προσπαθήσουν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες.

Βρείτε στο http://www.randstad.gr όλες τις νέες θέσεις εργασίας που προσφέρει η Randstad.