Όταν ένας υποψήφιος για εργασία κάνει αίτηση για κάποια θέση εργασίας, στις περισσότερες περιπτώσεις θεωρεί ότι το επαγγελματικό του προφίλ ταιριάζει και θα κληθεί για συνέντευξη εργασίας. Τι γίνεται όμως όταν αντί για τη συνέντευξη εργασίας που περιμένατε με σιγουριά δεχθείτε μια αρνητική απαντητική επιστολή;

Σύμφωνα με τους ειδικούς στο ανθρώπινο δυναμικό αρκετοί υποψήφιοι που βρίσκονται στην αναζήτηση εργασίας κάνουν αιτήσεις ακόμα και για θέσεις εργασίας στις οποίες οι ικανότητες και η εμπειρία τους δεν ταιριάζει ακριβώς, καθώς θεωρούν ότι οι εργοδότες χρησιμοποιούν υψηλά κριτήρια για να προσελκύσουν τα στελέχη που επιθυμούν.

Για τον λόγο αυτό τα κριτήρια που θέτουμε κατά την αναζήτηση εργασίας θα πρέπει να ανταποκρίνονται και στις ικανότητες και την εργασιακή μας εμπειρία, έτσι ώστε να συγκεντρώνουμε μεγαλύτερες πιθανότητες για το επόμενο βήμα.