Ψάχνοντας κάποιος για εργασία θα συναντήσει αγγελίες για θέσεις απασχόλησης για  ειδικότητες και στελέχη με διαφορετικά χαρακτηριστικά.

 

Για να υπάρχει όμως η δυνατότητα ανταπόκρισης σε αυτές τις ευκαιρίες απασχόλησης θα πρέπει κανείς να είναι σε θέση και να λάβει την κατάλληλη πληροφόρηση την στιγμή που προκύπτει, αλλά και το πιο σημαντικό, να μπορεί να κάνει αίτηση άμεσα στις θέσεις εργασίας για τις οποίες υπάρχει ενδιαφέρον.

 

Σχετικά με την πληροφόρηση η τεχνολογία και συγκεκριμένα οι δυνατότητες που παρέχονται από τα social media (LinkedIn, Twitter, Facebook )μπορούν να παίξουν θετικό ρόλο.

 

Για την ταχύτητα ανταπόκρισης όλα θα εξαρτηθούν κατά πόσο υπάρχει διαθέσιμο ένα ανανεωμένο βιογραφικό σημείωμα, αλλά και η δυνατότητα αποστολής του στο χρονικό διάστημα που θα δημοσιευτεί μια αγγελία για εργασία.

 

Καλή επιτυχία.