Αρκετοί εργοδότες και στην Ελλάδα δημιουργούν θέσεις εργασίας μέσω της προσωρινής απασχόλησης για να καλύψουν έκτακτες και εποχιακές ανάγκες.   Η προσωρινή απασχόληση αποτελεί μια από τις μορφές απασχόλησης σύμφωνα με την οποία αρκετοί υποψήφιοι για εργασία μπορούν να παραμείνουν ενεργοί στην αγορά εργασίας, να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να αναπτύξουν την εργασιακή τους εμπειρία αλλά και το επαγγελματικό δίκτυο των επαφών τους.   Η προσωρινή απασχόληση προσφέρεται από τους εργοδότες μόνο με την συμβολή εταιρειών που έχουν λάβει την σχετικά άδεια για να προσφέρουν τις σχετικές υπηρεσίες.   Αν είστε εργοδότης και επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία προσωρινής απασχόλησης επικοινωνήστε με την Randstad.