Έχετε εργαστεί ποτέ εργαστεί με προσωρινή  απασχόληση; Θα δεχόσασταν εργαστείτε σε ένα εργοδότη με αυτή τη μορφή απασχόλησης ; Ενώ σε πολλές χώρες η προσωρινή απασχόληση είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη και στην Ελλάδα έχει παρουσία από τις αρχές του 2010, πολλοί εργαζόμενοι είναι επιφυλακτικοί ή δεν γνωρίζουν πως ακριβώς λειτουργεί.

Με την προσωρινή απασχόληση δημιουργούνται θέσεις εργασίας οι οποίες λειτουργούν με τη δημιουργία μιας τριμερούς σχέσης μεταξύ του  άμεσου εργοδότη (randstad) , του έμμεσου εργοδότη (εταιρία-πελάτης), στον οποίο παραχωρείται μερικώς το διευθυντικό δικαίωμα, δηλαδή η διοίκηση του εργαζομένου και του εργαζόμενου.

Η εργασία μέσω προσωρινής απασχόλησης μπορεί να γίνει μόνο από αδειοδοτημένες εταιρίες προσωρινής απασχόλησης και μόνο όταν ένας εργοδότης επιθυμεί να καλύψει εποχικές ανάγκες, αναπλήρωση εργαζομένων που θα απουσιάζουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα  (άδεια εγκυμοσύνης, μητρότητας κτλ), έργα προκαθορισμένης διάρκειας που απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό με συγκεκριμένες δεξιότητες, τις οποίες το υπάρχον προσωπικό των εταιρειών δεν διαθέτει.

Οι εργαζόμενοι υπογράφουν πάντα σύμβαση εργασίας στην οποία ορίζονται όλες οι λεπτομέρειες καθώς και η διάρκεια εργασίας.

Για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για την εργασία μέσω προσωρινής απασχόλησης πατήστε εδώ