Καθώς αρκετές εταιρίες έχουν παγώσει την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την πρόσληψη προσωπικού, αρκετοί είναι οι εργαζόμενοι πλέον που καταφεύγουν στην λύση της προσωρινής απασχόλησης, μέχρι η αγορά εργασίας να παρουσιάσει τα πρώτα σημεία ανάκαμψης.

Ποια είναι όμως τα βασικότερα οφέλη για τις επιχειρήσεις και την καριέρα των  εργαζόμενων από την προσωπική απασχόληση;

Τα βασικότερα πλεονεκτήματα που προσφέρει η υπηρεσία προσωρίνης απασχόλησης αυτή στην αγορά εργασίας και στους εργαζομένους είναι τα ακόλουθα:

  1. Ταχύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
  2. Κίνητρο για τους εργαζομένους που αναζητούν ευελιξία στην επαγγελματική τους ζωή να παραμείνουν ενεργοί στην αγορά εργασίας.
  3. Μετατροπή πάνω από 30% των θέσεων Προσωρινής Απασχόλησης ετησίως σε μόνιμες συνεργασίες μεταξύ του εργαζομένου και της εταιρίας-πελάτη.
  4. Συμβολή στον περιορισμό του προβλήματος της έλλειψης δεξιοτήτων.

Μέσω της Προσωρινής Απασχόλησης καλύπτονται επαρκώς οι εξής ανάγκες:

  1. Εποχιακές ανάγκες
  2. Έργα προκαθορισμένης διάρκειας που απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό με συγκεκριμένες δεξιότητες, τις οποίες το υπάρχον προσωπικό των εταιριών δεν διαθέτει
  3. Δοκιμαστική περίοδος σε νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας εργαζομένους
  4. Αναπλήρωση εργαζομένων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (άδεια εγκυμοσύνης, μητρότητας, παρατεταμένη ασθένεια κτλ).

Οι εργαζόμενοι μέσω της υπηρεσίας προσωρινής απασχόλησης απολαμβάνουν ισότιμη μεταχείριση με το μόνιμο προσωπικό της εταιρίας-πελάτη, έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα και προσλαμβάνονται με βάση τα όσα ορίζει η εκάστοτε συλλογική σύμβαση της εταιρίας στην οποία θα απασχοληθούν. Αυτό σημαίνει πως απολαμβάνουν όλα τα πλεονεκτήματα που τους παρέχουν αυτές οι συμβάσεις και λαμβάνουν τουλάχιστον το minimum των αποδοχών που ορίζονται από αυτές. Επίσης, η Προσωρινή Απασχόληση εξασφαλίζει τους εργαζομένους της όσον αφορά στις αποδοχές τους και στις εισφορές τους στα ασφαλιστικά ταμεία.

Κλάδοι όπως ο φαρμακευτικός, χρηματοοικονομικός, τηλεπικοινωνίες, βιομηχανία, τουρισμός, λιανικές πωλήσεις, παροχή υπηρεσιών καταφεύγουν στη χρήση υπηρεσιών προσωρινής απασχόλησης, ενώ οι πιο δημοφιλείς θέσεις εργασίας στην προσωρινή απασχόληση είναι: Γραμματειακή υποστήριξη, Υπάλληλοι γραφείου, βοηθός λογιστής, εξυπηρέτηση πελατών, λιανική πώληση και τεχνική υποστήριξη.

Στην Ελλάδα, η υπηρεσία παρέχεται από το 2000 και η δυναμική της χώρας επιτρέπει σημαντική ακόμα ανάπτυξή της. Στην Αμερική και στην Ευρώπη, όπου η Προσωρινή Απασχόληση είναι πολύ περισσότερο διαδεδομένη, το ποσοστό των εργαζομένων που απασχολούνται μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας, φτάνει στο 1,8% και 1,7% αντίστοιχα, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο το ποσοστό φτάνει το 4,1% (2008). Σε κάθε περίπτωση, οι ρυθμοί ανάπτυξης της υπηρεσίας επιταχύνονται ιδιαίτερα σε οικονομίες που βρίσκονται σε ευημερία.

Οι αδειοδοτημένες Εταιρίες Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) αναλαμβάνουν την εύρεση του εργαζομένου - σε συμφωνία πάντα με την εταιρία-πελάτη- και στη συνέχεια την πρόσληψή του. Οι ΕΠΑ είναι λοιπόν οι άμεσοι εργοδότες, ενώ η εταιρία-πελάτης είναι ο έμμεσος εργοδότης, στον οποίο παραχωρείται μερικώς το διευθυντικό δικαίωμα, δηλαδή η διοίκηση του εργαζομένου. Πρόκειται για μια τριμερή σχέση μεταξύ εργαζομένου, εταιρίας-πελάτη και εταιρίας Προσωρινής Απασχόλησης.

Στη Randstad δίνουμε μεγάλη σημασία στις προσωπικές και επαγγελματικές συναντήσεις, στις συστάσεις που λαμβάνουμε από προηγούμενους εργοδότες, στην αξιολόγηση δεξιοτήτων μέσα από τεστ (προσωπικότητας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ξένων γλωσσών), καθώς και στα αντίγραφα των ακαδημαϊκών γνώσεων και δεξιοτήτων που ζητάμε από κάθε υποψήφιο. Όλες οι διαδικασίες που χρησιμοποιούμαι εφαρμόζονται για να εξασφαλίσουμε ότι τα στοιχεία που λαμβάνουμε από τους υποψηφίους είναι αληθή πριν τους προτείνουμε κάποια μελλοντική συνεργασία.

H Randstad Hellas είναι αδειοδοτημένη εταιρεία προσωρινής απασχόλησης. Βρείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία προσωρινής απασχόλησης