Η προσωρινή απασχόληση αποτελεί ένα σχετικά νέο τρόπο εργασίας για την Ελληνική αγορά εργασίας και πολλοί από τους υποψήφιους για εργασία δεν είναι ακόμα εξοικειωμένοι με τον τρόπο που λειτουργεί. Συνεπώς, η αρχική επιλογή για τους περισσότερους εργαζόμενους στην αναζήτηση εργασίας είναι η μόνιμη απασχόληση, και οι θέσεις εργασίας με σύμβαση αορίστου χρόνου.

Καθώς όμως τα δεδομένα στην αγορά απαιτούν ευελιξία και προσαρμοστικότητα, θα πρέπει αντίστοιχα  να υπάρχει ίδια αντιμετώπιση για όλες τις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται. Η αναμονή για μια θέση μόνιμης απασχόλησης θα πρέπει βάση του πλάνου μας να έχει κάποιο συγκεκριμένο όριο, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει και σε μακροχρόνια αποχή από την εργασία.

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε επίσης ότι υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που μια σχέση εργασίας η οποία θα ξεκινήσει με προσωρινή απασχόληση, στην πορεία να μετατραπεί σε μόνιμη απασχόληση.

Αυτό, λοιπόν, που θα μπορούσατε να κάνετε ως υποψήφιος στην αγορά εργασίας, είναι να επιλέγετε θέσεις εργασίας σύμφωνα με το αντικείμενο, παρά με τη χρονική διάρκεια της σύμβασης.

Ενημερωθείτε καλύτερα για την προσωρινή απασχόληση και προετοιμαστείτε για τις νέες θέσεις εργασίας που θα προκύψουν.