Οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού της Randstad αξιολογούν καθημερινά υποψήφιους που αναζητούν να βρουν μια προφορά εργασίας σε διάφορους κλάδους και ειδικότητες.

Οι διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης στο site της Randstad και για τις οποίες γίνεται η διαδικασία αξιολόγησης, αφορούν εργοδότες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. Για αυτές τις εταιρίες η Randstad θα αναζητήσει τα ικανότερα στελέχη, καθώς επίσης και εκείνους που πληρούν τα κριτήρια που έχει θέσει η εταιρεία πελάτης, τα οποία συνήθως φαίνονται στην  δημοσιευμένες αγγελίες.  Η τελική επιλογή του ανθρώπινου δυναμικού μέσα απο αυτή την διαδικασία είναι της εταιρείας πελάτη.

Επισκεφθείτε σήμερα το www.randstad.gr καταχωρήστε το βιογραφικό σας και κάντε αίτηση στις διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης.