Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας  χωρίς να έχουμε διακόψει την απασχόληση μας στην προηγούμενη δουλειά. Το αποτέλεσμα είναι, να γίνεται με μυστικότητα η αναζήτηση νέας θέσης εργασίας. Τι θα πρέπει, όμως να κάνουμε, για να έχει η αναζήτηση μας αποτελέσματα και να μη διαρρεύσει η επιθυμία μας για αποχώρηση από το χώρο απασχόλησης στον οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, γιατί μπορεί να εκτεθούμε;

Ένα εργαλείο, που μπορεί να αποβεί πολύ χρήσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια αναζήτησης εργασίας, είναι το κοινωνικό μας δίκτυο. Βέβαια, θα πρέπει να προσέξουμε ώστε η ενημέρωση του κοινωνικού μας δικτύου σχετικά με το ότι ψάχνουμε δουλειά δε θα πρέπει να μαθευτεί στο εργασιακό περιβάλλον, στο οποίο απασχολούμαστε, το δεδομένο διάστημα. Η εύρεση εργασίας, μέσω της αξιοποίησης του κοινωνικού μας δικτύου, αποτελεί, σύμφωνα με τους ειδικούς, μία από τις αποτελεσματικότερες μεθόδους.

Για να ενημερωθείτε για όλες τις αγγελίες για τις νέες θέσεις εργασίας επισκεφτείτε το /εύρεση-εργασίας/αναζήτηση-εργασίας/αναζήτηση-εργασίας.htm

Δείτε τις συμβουλές μας για υποψηφίους στο www.randstad.gr/blog