Μέσα από τα διάφορα μέσα που χρησιμοποιούνται για την δημοσίευση αγγελιών καθημερινά παρουσιάζονται νέες αγγελίες για εργασία. Μπορείτε όμως να γνωρίζετε αν έχετε ήδη κάνει αίτηση για αυτές τις θέσεις εργασίας ή αν πρόκειται για αγγελίες που έχουν δημοσιευθεί και πάλι;

Ένας τρόπος για να το ελέγξετε αυτό είναι μέσα από το email σας και βλέποντας αν έχετε κάνει αίτηση μέσω email για την συγκριμένη θέση εργασίας. Αν η αίτηση δεν έχει γίνει μέσω e-mail τότε αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να κρατάτε ένα αρχείο με τις αγγελίες που έχετε ανταποκριθεί σημειώνοντας το όνομα του εργοδότη , την θέση εργασίας, την ημερομηνία δημοσίευσης, το μέσο δημοσίευσης, τον τρόπο που στείλατε το βιογραφικό σας και την ημερομηνία, το  όνομα του υπεύθυνου και το τελικό αποτέλεσμα.

Με μια βασική καταγραφή των παραπάνω μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τις θέσεις εργασίας που έχουμε ήδη δραστηριοποιηθεί.

Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις και για να είμαστε σίγουροι μπορούμε επίσης να συμβουλευτούμε τα site των εργοδοτών, καθώς επίσης και να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά μαζί τους  για να επιβεβαιώσουμε τις πληροφορίες που θέλουμε.