Απασχολείστε σε κάποιο αντικείμενο εργασίας που δε σας ενδιαφέρει και βρίσκεστε σε διαδικασία να αλλάξετε καριέρα ; Έχετε ξεκινήσει αναζήτηση νέας εργασίας ; Μέσα στα στοιχεία που πρέπει να μελετήσετε πριν για την αλλαγή της καριέρας σας θα πρέπει να ερευνήσετε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να αξιοποιήσετε τις υπάρχουσες σας δεξιότητες (transferable skills) σε μία νέα εργασία, ακόμα και αν το νέο σας εργασιακό αντικείμενο είναι τελείως διαφορετικό από το προηγούμενο. Με αυτόν τον τρόπο, θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή με μεγαλύτερη ευκολία.

Όσο και να φαίνεται δύσκολο, υπάρχουν κάποιοι τρόποι που μπορούν να μας βοηθήσουν να αξιοποιήσουμε την εμπειρία μας στη νέα μας εργασία , ώστε να διευκολύνουμε την αλλαγή καριέρας στο αντικείμενο που μας ενδιαφέρει.

Καταρχήν, για να προσδιορίσουμε ποιες ικανότητες έχουμε εμείς, που θα μας δώσουν το προβάδισμα για την κάλυψη κάποιας θέσης εργασίας, θα πρέπει να προσδιορίσουμε ποιες ικανότητες απαιτούνται για την αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης εργασίας . Πολλές φορές, οι ικανότητες που έχουμε αποκτήσει σε προηγούμενη θέση εργασίας μπορούν να μας βοηθήσουν στην προσαρμογή μας σε μία νέα θέση εργασίας. Άλλο ένα στοιχείο που μπορεί να είναι βοηθητικό, για να ενισχύσουμε τις πιθανότητες μας ως υποψήφιοι, είναι η αξιοποίηση δεξιοτήτων που έχουμε αποκτήσει σε δραστηριότητες,πέραν του χώρου εργασίας.

Αξιοποιώντας τις ικανότητες που έχουμε αποκτήσει, μπορούμε να διεκδικήσουμε την καριέρα που ονειρευόμαστε!