Μπορεί η αναζήτηση για την επιθυμητή καριέρα να περιορίσει τις επιλογές σχετικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας;  Πολλές φορές και ιδιαίτερα στο ξεκίνημα της εργασιακής εμπειρίας πολλοί νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας δίνουν μοναδική προτεραιότητα στις θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τις ακαδημαϊκές σπουδές απορρίπτοντας πιθανές ευκαιρίες απασχόλησης σε άλλες ειδικότητες.  Παρ’ όλα αυτά οι νεοεισερχόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία στις επιλογές τους και να στοχεύουν και σε θέσεις εργασίας μέσα από τις οποίες θα καταφέρουν να αναπτύξουν της δεξιότητες και την εμπειρία τους, που μελλοντικά θα αποτελέσει βοήθεια στην διεκδίκηση τις επιθυμητής καριέρας.  Για να δείτε τις νέες θέσεις απασχόλησης επισκεφθείτε το Randstad Hellas.