Καθώς οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού δραστηριοποιούνται σε ένα μεγάλο φάσμα της αγοράς εργασίας, πολλοί υποψήφιοι θέλουν να γνωρίζουν για το ποια θα μπορούσε να είναι η ιδανική απασχόληση αυτή την περίοδο.   Ακόμα και σε περιόδου όπου η προσφορά εργασίας βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα κάνεις δεν θα μπορούσε να δώσει μια συγκεκριμένη απάντηση σχετικά με την ιδανική απασχόληση.   Κατά την αναζήτηση εργασίας εκτός από τους στόχους, το πλάνο και τις θέσεις εργασίας σημαντικό ρόλο σχετικά με το ποία απασχόληση θα πρέπει να επιλέξει κάποιος είναι πιθανόν να προκύψει μέσα από την ενημέρωση σχετικά με τις τάσεις και τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας.   Τέτοια ενημέρωση μπορεί να υπάρχει μέσα από το internet, τις εφημερίδες καθώς και από έρευνες που υλοποιούνται από διάφορους φορείς όπως η Randstad η οποία σε τετράμηνη βάση δημοσιεύει την έρευνα Workmonitor την οποία μπορείτε να βρείτε στο Randstad Hellas