Η ευελιξία ενός ανθρώπου έχει όλο και μεγαλύτερη πλέον αξία, καθώς οι εξελίξεις σε διάφορους τομείς της καθημερινότητάς μας συμβαίνουν με μεγάλες ταχύτητες. Το άτομο, λοιπόν, που καταφέρνει να προσαρμόζεται γρηγορότερα και καλύτερα στις συνθήκες του περιβάλλοντός του, αυτό θα είναι και το περισσότερο κερδισμένο.

Η ευελιξία στην αναζήτηση εργασίας είναι μεγάλο προσόν για έναν υποψήφιο. Όντας ευέλικτος και προσαρμοζόμενος στις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς εργασίας, θα μπορέσει ευκολότερα να οδηγηθεί στην εύρεση εργασίας, αναζητώντας με τον καταλληλότερο τρόπο τις θέσεις απασχόλησης που τον ενδιαφέρουν. Και ποιος είναι αυτός;

Η καλύτερη οργάνωση του χρόνου του, η δικτύωση και επικοινωνία με ανθρώπους που ασχολούνται και γνωρίζουν την αγορά εργασίας, η εγγραφή και καταχώρηση βιογραφικού σε εταιρίες που παρέχουν  υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, όπως η Randstad, η αναζήτηση με επιμονή, αισιοδοξία και υπομονή.

Αλλά η ευελιξία θα παίξει μεγάλο ρόλο και για την επιλογή του υποψήφιου στη θέση απασχόλησης για την οποία έχει κάνει αίτηση. Γιατί οι εργοδότες θεωρούν προσόν ενός εργαζόμενου το να είναι ευέλικτος και να προσαρμόζεται εύκολα στις συνθήκες, να βρίσκει λύσεις σε δύσκολες καταστάσεις και να εξελίσσεται.

Προσπαθήστε, λοιπόν, να είστε ευέλικτος και να μην εμμένετε σε συμπεριφορές σας που δε σας βοηθούν, αλλά αντίθετα, να προσαρμόζεστε ανάλογα με το πώς θα μπορούσατε να γίνετε πιο αποτελεσματικός βάσει των συνθηκών και των καταστάσεων.