Με ποιο τρόπο μπορεί να έχει κανείς εγγυημένο αποτέλεσμα κατά την εύρεση εργασίας;   Η απάντηση στο ερώτημα αυτό φυσικά δεν μπορεί να δοθεί εύκολα, καθώς στην εύρεση εργασίας η απόσταση μεταξύ της επιτυχίας και αποτυχίας μπορεί να είναι πολύ μικρή. Συχνά τα στελέχη στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού αναφέρουν ότι η τελική επιλογή τους κατά την αξιολόγηση προσωπικού μπορεί να κριθεί στις λεπτομέρειες.   Συνεπώς όσοι βρίσκονται στην αναζήτηση εργασίας θα πρέπει να:

  • προετοιμάζουν κάθε βήμα προσεκτικά
  • να ακολουθούν μια συγκριμένη στρατηγική
  •  να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν άμεσα
  • συνεχίσουν την δραστηριότητα τους μέχρι να προκύψει η επιθυμητή προσφορά για εργασία.

  Για να κάνετε αίτηση στις διαθέσιμες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε το Randstad Hellas