Κατά την εύρεση εργασίας οι υποψήφιοι για εργασία θα πρέπει να διαμορφώνουν το επαγγελματικό τους προφίλ τόσο σε επίπεδο βιογραφικού σημειώματος, όσο και στα ηλεκτρονικά μέσα στα οποία θα καταχωρήσουν τα στοιχεία τους.

Το επαγγελματικό προφίλ θα πρέπει πάντα να έχει μια όμοια παρουσίαση. Αυτό σημαίνει ότι το βιογραφικό σημείωμα, η  συνοδευτική επιστολή, το επαγγελματικό προφίλ στα social media αλλά και η καταχώρηση των στοιχείων σε ένα site για την εύρεση εργασίας θα πρέπει να παρουσιάζουν το ίδιο μήνυμα.

Συχνά παρατηρείται ότι το επαγγελματικό προφίλ όταν προκύψουν αλλαγές δεν ανανεώνονται με το ίδιο τρόπο με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται διαφορετικές πληροφορίες, που είναι πιθανόν να μπερδέψουν έναν εργοδότη κατά την διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού.

Αν αυτό το διάστημα αναζητάτε εργασία μπορείτε να ξεκινήσετε την δραστηριότητα σας καταχωρώντας το βιογραφικό σας στο http://www.randstad.gr.