Τα social media αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας αλλά και απαραίτητο εργαλείο για την αναζήτηση εργασίας. Η εμπειρία στη χρήση τους και η γνώση χειρισμού τους είναι προσόντα που θα καταστήσουν έναν υποψήφιο ως την καλύτερη επιλογή για έναν εργοδότη.

Πώς θα επιτύχετε να αποδείξετε ότι αξίζετε μια θέση που σχετίζεται άμεσα με τα social media, όπως για παράδειγμα θέσεις εργασίας στο digital marketing? Στη συνέχεια παρουσιάζουμε κάποια βασικά στοιχεία που θα πρέπει να προβάλλετε στο βιογραφικό σας ή σε μία συνέντευξη για θέσεις εργασίας  που σχετίζονται με τα social media.

  •         Δείξτε ότι γνωρίζετε περισσότερα από τις βασικές λειτουργίες

Φροντίστε να προβάλλετε τις ικανότητες χειρισμού σας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι περισσότεροι γνωρίζουν τα βασικά, όμως αυτό που θα σας μετατρέψει σε έναν ξεχωριστό υποψήφιο είναι να δείξετε ότι γνωρίζετε την ανατομία του κάθε κοινωνικού δικτύου και την ειδικότερη χρήση του.

  •         Δείξτε ότι μπορείτε να προσφέρετε τις γνώσεις σας στην υπόλοιπη εταιρεία

Η γνώση των social media δεν περιορίζεται μόνο στη θέση για την οποία πρόκειται να απασχοληθείτε. Τα τμήματα των εταιρειών πλέον βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση, συνεπώς οι δεξιότητές σας είναι πολύ χρήσιμες τόσο για το τμήμα του μάρκετινγκ όσο και για το τμήμα IT. Στη συνέντευξη δείξτε ότι πέρα από τις δεξιότητες χρήσης των social media, κατέχετε και άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες.

  •         Προβάλλετε την προσωπική σας δραστηριότητα

Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να αποδείξετε στον μελλοντικό εργοδότη σας ότι χειρίζεστε επιδέξια τα social media από το να κάνετε αναφορά στο πώς διαχειρίζεστε τους προσωπικούς σας λογαριασμούς; Αναφέρετε της εξοικείωσή σας με τα κοινωνικά δίκτυα παρουσιάζοντας την προσωπική σας δραστηριότητα και πόσο σας αρέσει να το αναπτύσσετε συνεχώς.

Άλλα προσόντα που μπορείτε να προβάλλετε ώστε να καταφέρετε να απασχοληθείτε σε θέσεις εργασίας σχετικές με τα social media, είναι τα εξής:

  •         Ενθουσιασμός και όρεξη ασχολίας με το αντικείμενο
  •         Διάθεση για περαιτέρω ενασχόληση με τα social media
  •         Ομαδικό και συνεργατικό πνεύμα

 

Ξεκινήστε τώρα την αναζήτηση εργασίας σε θέσεις σχετικές με τα social media και συντάξτε το βιογραφικό σας έτσι ώστε να αναδεικνύονται οι δεξιότητες και ο επαγγελματισμός σας.

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία!